Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Євген Віталійович Діденко

Євген Віталійович Діденко
Кандидат економічних наук, доцент кафедри Економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки, член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, доцент

Кандидат економічних наук, доцент кафедри Економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки, член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, доцент

Освіта

1987 – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки.

1994 – закінчив Харківський державний університет ім. Горького за фахом – “Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями” за переліком наукових спеціальностей, які діяли до 1997р.; кандидат економічних наук; тема дисертації: “Удосконалення організаційних структур управління великими підприємствами”.

2000 – доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: стратегічне управління, економіка і бізнес, економіка та організація виробництва, страхування та актуарні розрахунки, економічне обгрунтування проектів.

Публікації та патенти

 1. Діденко Є.В. Технологічний процес маркетингу відновлюваності трудової діяльності / Вісник Хмельницького національного університету. Економічна серія. – Хмельницький: Хмельницький національний університет,- №5, Том 2 (262).-2018. – С.59-64.
 2. Діденко Є.В. До питання про стандартизацію діяльності актуаріїв в Україні. / Вісник Одеського національного університету. Економіка. – Одеса: Одеський національний університет, – Том 23, Вип. 5 (70), 2018. – С. 35-40.
 3. Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами: монографія (у співавторстві) / За заг. ред. д.т.н. В.О. Тімофєєва, д.т.н. І.В. Чумаченко. — Харків: Вид-во ХНУРЕ. 2017 р. – 316с.
 4. Модель оцінки ризиків виробничого травматизму // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. –Харків: ДП “Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості” , – Вип. №1. – 2017. – С. 28-36.
 5. Моделювання гнучких графіків роботи менеджерів промислових підприємств // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. –Харків: ДП “Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості” , – Вип. №3. – 2018. – С. 75-81.
 6. Моделювання гнучких графіків роботи структурних підрозділів підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості. –Харків: Український державний університет залізничного транспорту , – Вип. №62 (Спецвипуск). – 2018. – С. 180-189.
 7. Критерії моделі відбору ознак ризиковості діяльності бюджетних установ. // Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2013)», Алушта, 9-15 сентября 2013 г. Тезисы докладов – Харьков: ХНУРЭ, 2013. – 268 с. С.56-58.
 8. Модель визначення ризиковості діяльності бюджетних установ // Труди Міжнародної НПК “Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні іноваційними проектами”. Коблево, 16-21 вересня 2014р. –Харків: ХНУРЕ, 2014. – 228с. С.67-68.
 9. До проблем актуарного оцінювання діяльності страхової компанії. // Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2017)», Коблево, 12-13 вересня 2017 р. Праці – Харків: ХНУРЕ, 2017. – 198 с. С. 53-55.
 10. Стратегічне управління. Частина 1. Навчальний посібник. – Харків: Вид-во ХНУРЕ. 2016 р. – 187с.
 11. Основи самоменеджменту. Навчальний посібник. – Харків: Вид-во ХНУРЕ. 2018 р. -180с.
 12. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни підготовки бакалавра “Стратегічне управління”. – Харків: Вид-во ХНУРЕ. 2019 р. -70с.

13.Stoian O., Polozova T., Didenko E., Storozhenko O., Moskvichova O.  Strategies of interaction with a consumer within the marketing product policy //  Entrepreneurship and sustainability issues. – 2018. – № 6 (2). – С.  1018-1027.

 1. Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів усіх форм навчання освітньої програми 7.03050201 “Економічна кібернетика”. / Упоряд.: Діденко Є.В. – Харків: Вид-во ХНУРЕ. 2016 р. -36с.
 2. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки бакалавра «Економіка і бізнес» у галузі знань      0509   Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок за напрямом 6.050902 Радіоелектронні апарати та засоби [Електронне видання] / Упоряд. Є.В. Діденко. – Харків: ХНУРЕ, 2017.- 420с.
 3. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки бакалавра «Страхування» у галузі знань 05  Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка, спеціалізація     “Економічна кібернетика” [Електронне видання] / Упоряд. Є.В. Діденко. – Харків: ХНУРЕ, 2017.- 135с.
 4. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки бакалавра «Економіка і бізнес» у галузі знань 0502   «Автоматика та управління» за напрямом 6.050201  «Системна інженерія» [Електронне видання] / Упоряд. Є.В. Діденко. – Харків: ХНУРЕ, 2017.- 420с.
 5. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки бакалавра «Економіка і бізнес» у галузі знань      0509   Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок за напрямом 6.050903 Телекомунікації [Електронне видання] / Упоряд. Є.В. Діденко. – Харків: ХНУРЕ, 2017.- 420с.
 6. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки бакалавра «Стратегічне управління» у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю  051 Економіка,  спеціалізація    “Економічна кібернетика” [Електронне видання] / Упоряд. Є.В. Діденко. – Харків: ХНУРЕ, 2017.- 283с.
 7. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки бакалавра «Економіка і бізнес» у галузі знань 1701  «Інформаційна безпека» за напрямом 6.170103 «Управління інформаційною безпекою» [Електронне видання] / Упоряд. Є.В. Діденко. – Харків: ХНУРЕ, 2017.- 420с.
 8. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки бакалавра «Економіка і організація виробництва» у галузі знань 0508 Електроніка за напрямом 6.050803 Акустотехніка [Електронне видання] / Упоряд. Є.В. Діденко. – Харків: ХНУРЕ, 2017.- 420с.
 9. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни підготовки бакалавра «Економіка і організація підприємства» у галузі знань  0509   Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок за напрямом підготовки  6.050901 Радіотехніка [Електронне видання] / Упоряд. Є.В. Діденко. – Харків: ХНУРЕ, 2017.- 420с.