Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Колупаєва Іріна Володимирівна

Колупаєва Іріна Володимирівна
Професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою , доктор економічних наук, професор

Освіта та кар’єра

2003 рік – закінчила факультет «Бізнес управління» Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», отримала кваліфікацію магістра економіки.

2009 рік – кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», тема дисертації «Трансформація структури людської діяльності у сучасному господарському розвитку».

2012 рік – отримала вчене звання доцента.

2018 рік – доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», тема дисертації «Ґенеза сучасної концепції регуляторної політики держави».

2018 рік – отримала вчена звання професора.

2018 рік – диплом переможця у номінації «Науковець -2018» в ХХ обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена».

2019 рік – нагороджена почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у реалізацію завдань сучасної державної політики в галузі освіти, сумлінну працю та високий рівень професійної майстерності.

 

Освітня діяльність

Викладає дисципліни «Фінансовий менеджмент», «Інноваційно-інвестиційний менеджмент», «Економічний аналіз».

Наукова діяльність

2017-2019 рр. – керівник НДР «Розвиток державних фінансів у контексті інтеграції: теорія, практика та зарубіжний досвід» (реєстраційний номер  0117U004220).

Член редакційних колегій:

– науковий журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки»;

– науковий журнал «Український журнал прикладної економіки».

Наукові інтереси

Державна регуляторна політика, міжнародна міграція, публічні фінанси.

Міжнародна діяльність та участь у міжнародних проектах

Проходила наукове стажування у закордонних навчальних закладах:

  • Тяньцзінський інженерно-педагогічний університет (Китай, 2005 рік);
  • Словацький технологічний університет (Словаччина, 2007 р.);
  • Готландський університет (Швеція, 2007 р.);
  • Університет Торонто (Канада, 2010 р.);
  • Європейська академія дипломатії (Польща, 2017 р.);
  • Економічний університет Братислави (Словаччина, 2018 р.).

Постійно бере участь у Міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах. Має досвід викладання англійською мовою.

2017-2018 рр. – керівник міжнародного проекту «Удосконалення механізмів регуляторної політики державних та місцевих фінансів у Словаччині та Україні» в рамках Національної стипендіальної програми Словацької Республіки.

 

Громадська діяльність

Член громадської організації «Віват Сократ».

Член громадської організації «Українська асоціація європейських студій».

Публікації та патенти

Автор понад 130 наукових та науково-методичних праць, серед яких статті, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science, 5 монографій та 8 навчальних посібників.