Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Вікторія Борисівна Іванова

Вікторія Борисівна Іванова
Старший викладач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою

Освіта та кар’єра

2003р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) за спеціальністю «Економічна кібернетика».

2004р. – асистент кафедри економічної кібернетики (з 2011р. – кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою).

 Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: моделювання економіки, фондовий ринок та цінні папери, інформаційні системи в економіці, економіко-математичне моделювання, економічне обґрунтування проектів.

Наукова діяльність

Має понад 20 публікацій.

В рамках держбюджетних НДР брала участь у науково-дослідних роботах: «Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю підприємств», «Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки».

Сфера наукових інтересів

Інновації, інноваційна діяльність підприємств, моделювання інноваційних процесів, інновації в освіті, методи дослідження ринку цінних паперів, сучасні інформаційні технології в економіці.

Наукометричні бази

ID Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221965483

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7936-2295

ReseacherID: http://www.researcherid.com/rid/ V-9916-2017

ReseachGate: www.researchgate.net/profile/Viktoriia_Ivanova

Google Scholar:https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=bupfBs0AAAAJ

Електронна пошта

viktoriia.ivanova@nure.ua

 

Інші відомості

Відповідальна за новий набір по кафедрі ЕК.

 

Нагороди

2013р. – Почесна грамота ХНУРЕ за багаторічну сумлінну працю з навчання і виховання студентської молоді та з нагоди Дня університету.

2014р. – Почесна грамота ф-ту ІТМ за сумлінну працю, особистий внесок в навчання і виховання студентської молоді та з нагоди Дня університету.

2015р. – Почесна грамота ХНУРЕ за успішне провадження нових та вдосконалення існуючих дисциплін та з нагоди Дня університету.

2016р. – Почесна грамота ХНУРЕ за вагомий внесок в навчання і виховання студентської молоді, наукові досягнення та з нагоди Дня університету.

2017р. – Почесна грамота ф-ту ІТМ за багаторічну сумлінну працю з навчання і виховання студентської молоді та вагомий внесок в розвиток факультету.