Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Правила прийому 2021, ХНУРЕ

Правила прийому 2021, ХНУРЕ

У ХНУРЕ розпочала роботу приймальна комісія

1 липня, відповідно до умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, у Харківському національному університеті радіоелектроніки розпочала роботу Приймальна комісія.

Кожний абітурієнт зможе ознайомитись з порядком подання документів на вступ на базі середньої школи.

Ректор ХНУРЕ Валерій Семенець щиро привітав абітурієнтів та побажав майбутнім студентам відповідального ставлення до вибору майбутньої спеціальності.

Правила прийому 2021, ХНУРЕ Правила прийому 2021, ХНУРЕ Правила прийому 2021, ХНУРЕ Правила прийому 2021, ХНУРЕ Правила прийому 2021, ХНУРЕ Правила прийому 2021, ХНУРЕ

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до ХНУРЕ в 2021 році  Діяльності кафедри у сфері міжнародних відносин

 

Додаток 1 до Правил Прийому до ХНУРЕ у 2021 році
Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання, вартість навчання. Правила прийому 2021, ХНУРЕ

Додаток 2 до Правил Прийому до ХНУРЕ у 2021 році
Заочна форма.

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним  терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь ОКР молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра. Правила прийому 2021, ХНУРЕ

Додаток 3 до Правил прийому до ХНУРЕ у 2021 році
Предмети у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, вагові коефіцієнти сертифікатів ЗНО,
мінімальні бали, розподіл місць за квотами під час вступу на освітній ступінь бакалавра на базі ПЗСО у 2021 році. Правила прийому 2021, ХНУРЕ

Додаток 4 до Правил прийому до ХНУРЕ в 2021 році
Положення про порядок прийому на навчання до ХНУРЕ для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю. Правила прийому 2021, ХНУРЕ

Додаток 5 до Правил прийому до ХНУРЕ в 2021 році
Правила прийому до аспірантури та докторантури Харківського національного університету радіоелектроніки. Правила прийому 2021, ХНУРЕ

Додаток 6 до Правил прийому до ХНУРЕ у 2021 році
ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнську олімпіаду Харківського національного університету радіоелектроніки для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти для вступу на спеціальності 124, 151, 152, 153, 171, 172, 173, 186Правила прийому 2021, ХНУРЕДодаток 7  до Правил прийому до ХНУРЕ у 2021 році
ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 Правила прийому 2021, ХНУРЕ
Додаток 8 до Правил прийому до ХНУРЕ в 2021 році
Додаток 8.1 ПОРЯДОК ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ для здобуття вищої освіти в Харківському національному університеті
радіоелектроніки осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Правила прийому 2021, ХНУРЕ

 

 Абітурієнте!

Правила прийому 2021, ХНУРЕ              А ти знаєш, що:

– якщо ти з іншої місцевості, то маєш право на отримання місця в гуртожитку на період вступної кампанії, і, якщо у тебе повна середня загальна освіта, ти можеш:

 • подати до 5 заяв на 5 спеціальностей у власному електронному кабінеті або особисто в Консультаційному центрі Приймальної комісії ХНУРЕ  з 14 до 23 липня 2021 р., вказавши пріоритети свого вибору;
 • ознайомитися з рейтинговими списками 28 липня 2021 р.;
 • особисто принести оригінали документів до 18-00  2 серпня 2021 р.;
 • зарахування на бюджет – 9 серпня 2021 р.,
 •  зарахування на контракт – після 9 серпня 2021 р.

– якщо в тебе диплом молодшого спеціаліста, ти можеш:

 • подати заяву на вступ у власному електронному кабінеті або особисто в Консультаційному центрі Приймальної комісії ХНУРЕ з 14 до 23 липня 2021 р.;
 • скласти вступний тест в Приймальній комісії ХНУРЕ з 24 по 30 липня 2021 р.;
 • ознайомитися з рейтинговим списком  2 серпня 2021 р.;
 • особисто принести оригінали документів до 17-00  4 серпня 2021 р.
 • зарахування  не пізніше 6 серпня 2021 р.

Чекаємо на Вас за адресою: Харків, ст.метро “Наукова”, проспект Науки, 14, кімн.147. Приймальна комісія.

Ця та інша інформація міститься у Правилах прийому, ознайомитися з повним текстом яких, а також з Додатками до них можна за посиланнями, поданими нижче.

В ХНУРЕ діє відділ по роботі зі студентами з особливими потребами. Відділ створений для організації інтегрованого навчання студентів ХНУРЕ з особливими освітніми потребами відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 587 від 27.06.2008 р

Графік роботи Приймальної комісії ХНУРЕ:   понеділок-п’ятниця – з 9-00 до 17-00

 

Правила прийому 2021, ХНУРЕСпеціальність 051 – Економіка

 

 

За результатами навчання за спеціальністю 051 – Економіка, освітня програма Економічна кібернетика, випускник отримає навички:

 1. Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки прийняття господарських рішень в контексті поведінки різних економічних агентів.
 2. Описувати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
 3. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 4. Аналізувати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 5. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їх діяльності.
 6. Аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.
 7. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
 8. Здійснювати міждисциплінарний аналіз функціонування соціально-економічних систем.
 9. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують діяльність суб’єктів господарювання.
 10. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
 11. Моделювати та удосконалювати бізнес-процеси.
 12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо формування інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства.

Наші випускники працюють:

 • підприємства різних галузей економіки;
 • банківські установи;
 • страхові, аудиторські та консалтингові компанії;
 • органи влади;
 • міжнародні компанії та ін

Пам’ятка щодо вступу до ХНУРЕ на освітній ступінь «Бакалавр» у 2020 році на базі ОКР «Молодший спеціаліст»
1. Конкурсний бал (КБ) для вступу: П1 + П2,
де П1 – оцінка ЗНО з української мови та літератури; П2 – оцінка з фахового вступного випробування.
Вступники можуть зараховуватись на бюджетні місця лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності з переліку 124, 151, 152, 153, 163, 171, 172, 173, 186. При цьому обсяг розбіжностей в дисциплінах не повинен перевищувати вказаний у стандарті освіти відповідної спеціальності (за відсутності стандарту – не більше 30 кредитів), про що під час прийому заяви на вступ письмово вказується на звороті заяви вступника відповідальною особою того факультету, на який подає заяву вступник.
2. ЗНО з української мови та літератури: 30 червня.
3. Подання заяв та документів на вступ, в паперовому вигляді. 13 серпня – 22 серпня.
4. Складання фахового вступного випробування: 25 – 31 серпня.
5. Рейтинговий список на бюджет: 1 вересня.
6. Прийом оригіналів документів на бюджет. Укладання зі вступником Договору на навчання на бюджет: 1-2 вересня.
7. Наказ на зарахування на бюджет: 3 вересня.
8. Прийом документів та зарахування на контрактне навчання, укладання Договорів на навчання та на контракт: з 4 вересня.
9. Початок навчання: 7 вересня.

Пам’ятка щодо вступу до ХНУРЕ на освітній ступінь «Бакалавр» у 2020 році на базі повної загальної середньої освіти
1. Конкурсний бал (КБ) для вступу:
К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * ОУ
де П1, П2, П3 – оцінки ЗНО з першого, другого та третього предметів; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту; ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ХНУРЕ на спеціальності 124, 151, 152, 153, 163, 171, 172, 173, 186. Усі оцінки – за шкалою 100-200. Значення вагових коефіцієнтів К1–К5 – в Додатку 6 до Правил прийому.
Конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) коефіцієнти: РК – 1,02; ГК – 1,02 для заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності 124, 151, 152, 153, 163, 171, 172, 173, 186; СК – 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей 124, 151, 152, 153, 163, 171, 172, 173, 186).
2. ЗНО: з 25 червня по 17 липня.
3. Початок реєстрації електронних кабінетів: 1 серпня.
4. Подання заяв на вступ. 13 серпня – 22 серпня (для пільговиків 13-16 серпня в паперовому вигляді). Всього – до 5 заяв на 5 спеціальностей.
5. Рейтинговий список на бюджет: не пізніше 12:00 27 серпня.
6. Прийом оригіналів документів (особиста подача). Укладання Договору на навчання (для неповнолітніх – з батьками) на бюджет: 27 серпня – 31 серпня.
7. Наказ на зарахування на бюджет: 5 вересня.
8. Прийом документів та зарахування на контрактне навчання. Укладання Договорів на навчання та на контракт (для неповнолітніх – з батьками): з 6 вересня.
9. Прийом документів, що засвідчують підстави переведення на вакантні бюджетні місця, від зарахованих контрактників: не пізніше 10 вересня.
10. Переведення контрактників на вакантні бюджетні місця: до 15 вересня.
11. Початок навчання: 15 вересня.

Правила прийому 2021, ХНУРЕ     Чекаємо на Вас за адресою:

Харків, ст.метро “Наукова”, проспект Науки, 14, кімн. 146. Приймальна комісія.