Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Навчальні плани та освітньо-професійні програми, 2021

  Навчальні плани

 • Абітурієнтам  за спеціальністю 051 Економіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма Економічна кібернетика;
 • Абітурієнтам  за спеціальністю 051 Економіка другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма Економічна кібернетика ;
 • Абітурієнтам  за спеціальністю 073 Менеджмент другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 Управління та адміністрування, освітньо-професійна програма Управління фінансово-економічною безпекою.

 Освітньо-професійні програми

 • Навчальні плани та освітні програми  за спеціальністю 051 Економіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма Економічна кібернетика;
 • Навчальні плани та освітні програми  за спеціальністю 051 Економіка другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-професійна програма Економічна кібернетика ;
 • Навчальні плани та освітні програми  за спеціальністю 073 Менеджмент другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 Управління та адміністрування, освітньо-професійна програма Управління фінансово-економічною безпекою ;

Спеціальність 051 – Економіка

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» – це унікальне поєднання економіки, бізнесу та інформаційних технологій, яке надає можливість отримати якісну базову економічну підготовку, а інформаційні технології забезпечують особливі системні навички, що дозволяють здійснювати оцінку, аналіз і прогнозування діяльності економічних систем в умовах ризику і невизначеності.

Програма підготовки складається з блоків:

 1. Загальноекономічні дисципліни.
 2. Спеціальні дисципліни з економіко-математичного моделювання.
 3. Дисципліни з інформаційних технологій.

За результатами навчання випускник отримає навички:

 1. Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки прийняття господарських рішень в контексті поведінки різних економічних агентів.
 2. Описувати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
 3. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 4. Аналізувати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 5. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їх діяльності.
 6. Аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.
 7. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
 8. Здійснювати міждисциплінарний аналіз функціонування соціально-економічних систем.
 9. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують діяльність суб’єктів господарювання.
 10. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
 11. Моделювати та удосконалювати бізнес-процеси.
 12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо формування інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства.

Наші випускники працюють:

 • підприємства різних галузей економіки;
 • банківські установи;
 • страхові, аудиторські та консалтингові компанії;
 • органи влади;
 • міжнародні компанії та ін

Спеціальність 073 – Менеджмент

Основний напрямок спеціальності «Менеджмент»  є організація та управління системою фінансово-економічною  безпеки на підприємствах,  організаціях  і фінансових  установах.

Програма підготовки складається з блоків :
1. Правове забезпечення безпеки підприємства
2. Економічна безпека
3. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємства
4. Забезпечення соціальної  безпеки

Освітня програма “Управління фінансово-економічною безпекою” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент має пройти оновлення в рамках Еразмус+ проєкту «Academic Response to Hybrid Threats – WARN (610133-EPP-1-2019-1-FI–EPPKA2-CBHE–JP)» (https://warn-erasmus.eu/ua/).

 

Презентація на відкритті WARN-проєкту 2019   Навчальні плани та освітньо-професійні програми, 2021  Навчальні плани та освітньо-професійні програми, 2021

 

Оновлення передбачає:

–              розробку та впровадження нової загальної для всіх дисципліни Гібридні загрози та комплексна безпека (5 ECTS);

–              розробку та впровадження нової спеціальної дисципліни Розпізнавання та протидія гібридним загрозам в бізнес-менеджменті (5 ECTS);

–              оновлення наступних дисциплін через впровадження змагальної методики навчання для протидії гібридним загрозам в професійній сфері: Безпекоорієнтований менеджмент (раніше – Теорія безпеки соціальних систем, 4 ECTS), Конкурентний аналіз та конкурентна розвідка (4 ECTS), Професійна психологія (4 ECTS), Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки (4 ECTS).

За оновленою освітньою програмою “Управління фінансово-економічною безпекою” планується здійснити новий набір студентів вже в 2022 році.