Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Робочі програми

2020 / 2021 навчальний рік

 

Спеціальність  051 Економіка, освітньо-професійна програма Економічна кібернетика

Робочі програми освітніх компонентів на 2020/2021 н.р., спеціальність  051 Економіка, освітньо-професійна програма Економічна кібернетика, другий (магістерський) рівень освіти – Робочі програми.

Робочі програми освітніх компонентів на 2020/2021 н.р., спеціальність  051 Економіка, освітньо-професійна програма Економічна кібернетика, перший (бакалаврський) рівень освіти – Робочі програми.

 

Спеціальність  051 Економіка, освітньо-професійна програма Економічна кібернетика ЦНСІМ

Робочі програми освітніх компонентів на 2020/2021 н.р., спеціальність  051 Економіка, освітньо-професійна програма Економічна кібернетика, другий (магістерський) рівень освіти – Робочі програми.

Робочі програми освітніх компонентів на 2020/2021 н.р., спеціальність  051 Економіка, освітньо-професійна програма Економічна кібернетика, перший (бакалаврський) рівень освіти – Робочі програми.

 

Спеціальність  073 Менеджмент, освітньо-професійна програма Управління фінансово-економічною безпекою

Робочі програми вибіркових освітніх компонентів на 2020/2021 н.р., спеціальність  073 Менеджмент, освітньо-професійна програма Управління фінансово-економічною безпекою, другий (магістерський) рівень освіти –Робочі програми

 

Спеціальність  073 Менеджмент, освітньо-професійна програма Управління фінансово-економічною безпекою ЦНСІМ

Робочі програми вибіркових освітніх компонентів на 2020/2021 н.р., спеціальність  073 Менеджмент, освітньо-професійна програма Управління фінансово-економічною безпекою, другий (магістерський) рівень освіти –Робочі програми

 

2019 / 2020 навчальний рік

 

Спеціальність  051 Економіка, освітньо-професійна програма Економічна кібернетика

Робочі програми освітніх компонентів на 2019/2020 н.р., спеціальність  051 Економіка, освітньо-професійна програма Економічна кібернетика, другий (магістерський) рівень освіти – Робочі програми.

Робочі програми освітніх компонентів на 2019/2020 н.р., спеціальність  051 Економіка, освітньо-професійна програма Економічна кібернетика, перший (бакалаврський) рівень освіти – Робочі програми.

 

Спеціальність  073 Менеджмент, освітньо-професійна програма Управління фінансово-економічною безпекою

Робочі програми вибіркових освітніх компонентів на 2019/2020 н.р., спеціальність  073 Менеджмент, освітньо-професійна програма Управління фінансово-економічною безпекою, другий (магістерський) рівень освіти – Робочі програми.

Перелік вибіркових навчальних  дисциплін підготовки магістра «Економічне обґрунтування проектів», Галузь знань  07 Управління та адміністрування, спеціальність   073 Менеджмент за освітньою програмою Управління фінансово-економічною безпекою:

 • «Конкурентний аналіз та конкурентна розвідка»;
 • «Професійна психологія»;
 • «Моніторинг економічної безпеки підприємства»;
 • «Управління розвитком»;
 • «Сучасні методи забезпечення надійності персоналу»;
 • «Корпоративні конфлікти»;
 • «Ризик-менеджмент»;
 • «Міжнародні стандарти забезпечення безпеки підприємств»;
 • «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві»;
 • «Організація та управління майновою та особистою безпекою підприємця»;
 • «Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної  безпеки»;
 • «Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки»;
 • «Фінансово-економічний моніторинг»;
 • «Економічне обґрунтування проектів»;
 • «Управління ресурсами підприємства на основі SAP-технологій».

 

Робочі програми вибіркових освітніх компонентів на 2018/2019 н.р., спеціальність  073 Менеджмент, освітньо-професійна програма Управління фінансово-економічною безпекою, другий (магістерський) рівень освіти – Робочі програми.

Перелік вибіркових навчальних  дисциплін підготовки магістра «Економічне обґрунтування проектів», Галузь знань  07 Управління та адміністрування, спеціальність   073 Менеджмент за освітньою програмою Управління фінансово-економічною безпекою:

 • «Конкурентна розвідка та контррозвідка» ;
 • «Професійна психологія»;
 • «Моніторинг економічної безпеки підприємства»;
 • «Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної   безпеки»;
 • «Сучасні методи забезпечення надійності персоналу»;
 • «Корпоративні конфлікти»;
 • «Міжнародні стандарти забезпечення безпеки підприємств»;
 • «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві»;
 • «Управління ризиками»;
 • «Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово- економічної безпеки»;
 • «Економічна діагностика»;
 • «Фінансовий моніторинг».

Робочі програми обов’язкових освітніх компонентів на 2018/2019 н.р., спеціальність 073 Менеджмент, освітньо-професійна програма Управління фінансово-економічною безпекою, другий (магістерський) рівень освітиРобочі програми

 • «Економічне обґрунтування проектів»;
 • «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки»;
 • «Основи наукових досліджень,організація науки та авторське право»;
 • «Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства»;
 • проходження науково-дослідної практики;
 • «Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні»;
 • «Організація та управління захистом інформації  з обмеженим доступом»;
 • «Теорія безпеки соціальних систем»;
 • «Організація та управління майновою й особистою безпекою підприємця»;
 • «Основи національної безпеки України».