Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Правила прийому 2020, ХНУРЕ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ХНУРЕ в 2020 році  Діяльності кафедри у сфері міжнародних відносин

Пам’ятка щодо вступу до ХНУРЕ на освітній ступінь «Бакалавр» у 2020 році на базі ОКР «Молодший спеціаліст»
1. Конкурсний бал (КБ) для вступу: П1 + П2,
де П1 – оцінка ЗНО з української мови та літератури; П2 – оцінка з фахового вступного випробування.
Вступники можуть зараховуватись на бюджетні місця лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності з переліку 124, 151, 152, 153, 163, 171, 172, 173, 186. При цьому обсяг розбіжностей в дисциплінах не повинен перевищувати вказаний у стандарті освіти відповідної спеціальності (за відсутності стандарту – не більше 30 кредитів), про що під час прийому заяви на вступ письмово вказується на звороті заяви вступника відповідальною особою того факультету, на який подає заяву вступник.
2. ЗНО з української мови та літератури: 30 червня.
3. Подання заяв та документів на вступ, в паперовому вигляді. 13 серпня – 22 серпня.
4. Складання фахового вступного випробування: 25 – 31 серпня.
5. Рейтинговий список на бюджет: 1 вересня.
6. Прийом оригіналів документів на бюджет. Укладання зі вступником Договору на навчання на бюджет: 1-2 вересня.
7. Наказ на зарахування на бюджет: 3 вересня.
8. Прийом документів та зарахування на контрактне навчання, укладання Договорів на навчання та на контракт: з 4 вересня.
9. Початок навчання: 7 вересня.

Пам’ятка щодо вступу до ХНУРЕ на освітній ступінь «Бакалавр» у 2020 році на базі повної загальної середньої освіти
1. Конкурсний бал (КБ) для вступу:
К1 * П1 + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * ОУ
де П1, П2, П3 – оцінки ЗНО з першого, другого та третього предметів; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту; ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ХНУРЕ на спеціальності 124, 151, 152, 153, 163, 171, 172, 173, 186. Усі оцінки – за шкалою 100-200. Значення вагових коефіцієнтів К1–К5 – в Додатку 6 до Правил прийому.
Конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) коефіцієнти: РК – 1,02; ГК – 1,02 для заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності 124, 151, 152, 153, 163, 171, 172, 173, 186; СК – 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей 124, 151, 152, 153, 163, 171, 172, 173, 186).
2. ЗНО: з 25 червня по 17 липня.
3. Початок реєстрації електронних кабінетів: 1 серпня.
4. Подання заяв на вступ. 13 серпня – 22 серпня (для пільговиків 13-16 серпня в паперовому вигляді). Всього – до 5 заяв на 5 спеціальностей.
5. Рейтинговий список на бюджет: не пізніше 12:00 27 серпня.
6. Прийом оригіналів документів (особиста подача). Укладання Договору на навчання (для неповнолітніх – з батьками) на бюджет: 27 серпня – 31 серпня.
7. Наказ на зарахування на бюджет: 5 вересня.
8. Прийом документів та зарахування на контрактне навчання. Укладання Договорів на навчання та на контракт (для неповнолітніх – з батьками): з 6 вересня.
9. Прийом документів, що засвідчують підстави переведення на вакантні бюджетні місця, від зарахованих контрактників: не пізніше 10 вересня.
10. Переведення контрактників на вакантні бюджетні місця: до 15 вересня.
11. Початок навчання: 15 вересня.

 Абітурієнте!

Правила прийому 2020, ХНУРЕ              А ти знаєш, що:

– якщо ти з іншої місцевості, то маєш право на отримання місця в гуртожитку на період вступної кампанії, і, якщо у тебе повна середня загальна освіта, ти можеш:

 • подати до 5 заяв на 5 спеціальностей у власному електронному кабінеті або особисто в Консультаційному центрі Приймальної комісії  ХНУРЕ  з 13 до 22 липня 2020 р., вказавши пріоритети свого вибору,
 • скласти вступні випробування з 01 до 12 липня 2020 р. (за необхідності, якщо є на це підстави)
 • ознайомитися з рейтинговими списками 27 липня 2020 р.,
 • особисто принести оригінали документів до 31 липня 2020 р.

– якщо в тебе диплом молодшого спеціаліста, ти можеш:

 • подати документи на вступ з 13 до 22 липня 2020 р.;
 • скласти вступний тест з 23 по 30 липня 2020 р.;
 • ознайомитися з рейтинговим списком 31 липня 2020 р.;
 • принести оригінали документів до 18-00  03 серпня 2020 р.

В ХНУРЕ діє відділ по роботі зі студентами з особливими потребами. Відділ створений для організації інтегрованого навчання студентів ХНУРЕ з особливими освітніми потребами відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 587 від 27.06.2008 р

Графік роботи Приймальної комісії ХНУРЕ:   понеділок-п’ятниця – з 9-00 до 17-00

 

Правила прийому 2020, ХНУРЕСпеціальність 051 – Економіка

 

 

За результатами навчання за спеціальністю 051 – Економіка, освітня програма Економічна кібернетика, випускник отримає навички:

 1. Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки прийняття господарських рішень в контексті поведінки різних економічних агентів.
 2. Описувати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
 3. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 4. Аналізувати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 5. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їх діяльності.
 6. Аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.
 7. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
 8. Здійснювати міждисциплінарний аналіз функціонування соціально-економічних систем.
 9. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують діяльність суб’єктів господарювання.
 10. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
 11. Моделювати та удосконалювати бізнес-процеси.
 12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо формування інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства.

Наші випускники працюють:

 • підприємства різних галузей економіки;
 • банківські установи;
 • страхові, аудиторські та консалтингові компанії;
 • органи влади;
 • міжнародні компанії та ін

 

Правила прийому 2020, ХНУРЕ     Чекаємо на Вас за адресою:

Харків, ст.метро “Наукова”, проспект Науки, 14, кімн. 146. Приймальна комісія.