Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Нормативні документи

Положення про кафедру  економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки

Положення про організацію освітнього процесу в ХНУРЕ

Положення про стипендіальне забезпечення в ХНУРЕ

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які здобувають вищу освіту, та надання їм академічної відпустки в ХНУРЕ

Положення про організацію інклюзивного освітнього процесу та спеціального навчально-реабілітаційного супроводу осіб з особливими освітніми потребами

Положення про протидію академічному плагіату в ХНУРЕ

Положення про організацію проведення практики здобувачів вищої освіти ХНУРЕ

Положення про атестаційну роботу здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні

Наказ № 53 від 02.02.2021 Про введення в дію рішення Вченої ради університету та Положення про підготовку здобувачів ВО ступеня доктора філософії та доктора наук у ХНУРЕ

Положення про академічну доброчесність  ХНУРЕ

Положення про доступ до публічної інформації у ХНУРЕ

 Перелік платних послуг, що надаються у ХНУРЕ

Антикорупційна програма ХНУРЕ

Пам`ятка “Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ХНУРЕ”

Наказ № 10 від 19.01.2021 Про затвердження та введення в дію інструкції з охорони праці під час виконання робіт в умовах карантину

Наказ № 20 від 27.01.2021 Про затвердження інструкції з охорони праці. Інструкція з охорони праці

Інші документи нормативно-правової бази – Нормативні документи