Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Опитування

Опитування Опитування

Освітній процес не стає автоматично успішним лише тому, що студент вчасно склав сесію або захистив кваліфікаційну роботу. Є ще один фактор, який має вирішальне значення для успіху навчання: його якість. Випускники та роботодавці не будуть задоволені, якщо результат освіти не відповідає їхнім очікуванням.

Як можна гарантувати якість освіти? Для цього в університеті вибудовується цілий механізм, який спрямований на забезпечення якості освіти. Цей механізм значно більший, ніж просто контроль результатів через тести, іспити, курсові та кваліфікаційні роботи тощо. Забезпечення якості (QA, quality assurance) передбачає відстеження стану на кожному кроці та зворотну комунікацію.  Воно досягається лише командними зусиллями всіх гравців.

Щоб гарантувати якість освіти, ми (учасники та зацікавлені сторони), всі разом маємо безперервно моніторити те, що відбувається, знаходити наші слабкі місця та запобігати ризикам, а головне – виявляти перспективи і забезпечувати адаптацію освітніх програм до вимог сьогодення, їх ефективний розвиток та конкурентоспроможність.  Ось чому постійне отримання зворотного зв’язку (фідбеків) на кожному етапі освітнього процесу є вкрай важливим.  Саме для цього ми запрошуємо долучатись до наших опитувань (анкетувань) всіх учасників та всіх зацікавлених осіб:

  • Анкетування здобувачів і випускників допомагає зрозуміти їхні реальні потреби, очікування та проблеми, пов’язані як з навчанням, так і з наступною професійною діяльністю. Це може стосуватися як загального задоволення процесом і результатом навчання, так і конкретних аспектів, таких як якість викладання, корисність отриманих компетентностей, ефективність роботи викладачів, доступність матеріалів, справедливість оцінювання тощо. Ця інформація необхідна для вдосконалення навчальних програм, методики викладання та підвищення якості освітнього процесу.
  • Анкетування роботодавців допомагає визначити їх потреби, з’ясувати, які знання, навички, результати навчання та компетентності випускників є важливими для роботодавців. Це дозволяє адаптувати освітні програми до вимог ринку праці. Анкетування роботодавців також може допомогти встановити зв’язок між випускниками і потенційними роботодавцями, сприяючи ефективному працевлаштуванню та розвитку кар’єри.
  • Анкетування викладачів допомагає виявити проблемні моменти в організації навчання, аналізувати сучасні тенденції та вносити необхідні зміни для покращення освітнього процесу.

Анкетування вказаних таргет-груп проводиться на кафедрі ЕК регулярно двічі на рік: восени під час перегляду та оновлення освітніх програм, та на початку літа – по завершенні навчального року. Також на кафедрі започатковувались ініціативні опитування, як правило, пов’язані з виконанням міжнародних проектів, досліджень тощо. Раніше кафедральні опитування та аналіз їх результатів розміщувались в окремих тематичних підрозділах нашого сайту. Тому ви можете знайти на відповідних сторінках опитування попередніх років для студентів, для стейкхолдерів, різні анкетування в рамках кафедральних проектів та окремих ініціатив.

Але враховуючи системність та регулярність та цієї роботи, ми пропонуємо цю окрему сторінку нашого сайту, де всі наші моніторингові заходи представлені в хронологічному порядку. Вам буде легко знайти поточні опитування та познайомитись з результатами і структурою попередніх анкетувань.

Крім того, ми пропонуємо всім студентам, викладачам, університетському менеджменту та спеціалістам в області QA, всім нашим роботодавцям (теперішнім та майбутнім) та небайдужій громадській спільноті освітнього простору долучитись до формування анкет. Свої питання та пропозиції ви можете направляти на офіційну кафедральну пошту d_eces@nure.ua  і ми обов’язково розглянемо та обговоримо ваші пропозиції та проінформуємо вас про результати.