Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Основні результати наукової діяльності кафедри ЕК у 2019 році

Основні результати наукової діяльності кафедри у 2019 р. 

 

Науково-дослідні робота з позабюджетним фінансуванням

Госпдоговірна тема № 19-06 “ Методичні вказівки з основних положень нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів енергопідприємствами України” ОЕП “ГРІФРЕ” м. Київ, керівник д.е.н., проф. Костін Ю.Д.

Початок – 03.01.2019 р., кінець –  31.12. 2019 р., сума – 350 тис. грн. Тема була впроваджена на ОЕП “ГРІФРЕ” м. Київ.

Методичний матеріал був надрукований та надісланий на ОЕП “ГРІФРЕ” м. Київ.

Наукові та науково-технічні роботи, які виконувались в межах кафедральної тематики

 • Овсюченко Ю.В. Науково-консультативні послуги ООО «Авангард» м. Харків, згідно договору:

– консультування з питань оптимізації та впровадження новітніх технології у організації діловодству на підприємстві;

– розробка, створення та впровадження систем підтримки прийняття рішень;

– розробка моделі бізнес процесів «як є», визначення шляхів оптимізації бізнес -процесів, створення регламентів бізнес процесів «як має бути», впровадження створених регламентів.

 • «Блокчейн-технологія в системі забезпечення фінансово економічної безпеки» – ТОВ «АКВІЛОН-ТОРГ» (довідка №11/62 від 16.01.2019 р.);
 • Костін Ю.Д. Науково -консультування згідно договору: «Методичний підхід та практичні рекомендації щодо моделювання інноваційних проектів» – АК «Харківобленерго»; підрозділ «Північна електроенергетична система» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго; ВАТ «Сумихімпром»; ПАТ «Хмельницькобленерго», галузевого резервно-інвестиційного розвитку енергетики (ОЕП «ГРІФЕ») 2019 р.

На кафедрі функціонують постійні наукові  гуртки для студентів, магістрантів, аспірантів «Управління конкурентоспроможністю та ефективністю промислового підприємства» (керівник – д.е.н., проф. Соколова Л.В.), «Інструменти фінансового ринку та ефективний менеджмент в умовах формування та розвитку економіки знань» (керівник – к.т.н., доц. Мусієнко В.О.), «Економіко-математичне моделювання та інформаційно-аналітичні технології в дослідженні соціально-економічних процесів функціонування інноваційної економіки» (керівник – ст. викладач Іванова В.Б.).

Участь студентів у наукових заходах

 • Міжнародний молодіжний форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке » – 55 доповідей;
 • Участь в Міжнародній науково-практичній конференції -15 доповідей, статей -2;
 • Всеукраїнський  конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук: напрямок «Управління фінансово-економічною безпекою» – робота студента Мазури А.Ю. «Блокчейн-технологія в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки», науковий керівник − к.т.н., доц. Мусієнко В.О., зайняла призове  ІІІ місце;
 • Всеукраїнський студентський економічний турнір 18-19 квітня 2019 р., м. Рівне – команда в складі 6 студентів (спеціальності ЕК і ПЗПІ 3 курс) зайняла призове ІІІ місце;
 • Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціалізації “Економічна кібернетика”  Байрачна Дар’я Олександрівна, тема «Вибір моделі оцінки рівня кризового стану промислових підприємств», другий (магістерський) рівень, 2019 рік захисту. Науковий керівник – д.е.н., проф. Соколова Л.В.,  призове ІІІ – місце;
 • Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціалізації “Економічна кібернетика”  Величко Анна Олексіївна, тема «Моделювання аналізу фінансового потенціалу ПАТ «Укртелеком», другий (магістерський) рівень, 2019 рік захисту. Науковий керівник – д.е.н., проф. Соколова Л.В;
 • Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціалізації “Економічна кібернетика”  Кирницька Світлана Сергіївна, тема «Розробка моделей проведення та оцінки інтернет-маркетингу», другий (магістерський) рівень, 2019 рік захисту. Науковий керівник – к.е.н., доц. Кирій В.В.;
 • Конкурс молодих дослідників імені Георгія Гамова за сприяння посольства Франції в Україні, Університетської агенції франкофонії, асоціації викладачів французької мови України, федерації «Обміни Франція-Україна» та телеканалу «Інтелект TV» Малої академії наук України. Науковий керівник – ст. викл. Верясова Г.М. Мамана Кангу Таня, група ЕЕКі-16-1, зайняла призове І-місце в категорії «Магістр».

Список наукових праць у зарубіжних виданнях   в 2019 році, які мають імпакт-фактор

 1. Polozova Т., Musiienko V., Storozhenko O., Peresada O., Geseleva N. Modeling of energy-saving processes in the context of energy safety and security Journal of security and sustainability issues. 2019. № 8 (3). р. 387-397.
 2. Соколова Л.В., Деренська Я.М., Колісник О.В., Верясова Г.М. Теоретико-методичне забезпечення фінансової діагностики суб’єктів малого підприємництва на принципах системного підходу. The scientific heritage. Budapest, Hungary. VOL 2, № 33. 2019,  р. 15-18 (55 р.).
 3. Hilorme T., Sokolova L., Portna O., Lysiak L., Boretskaya N. The Model of Evaluation of the Renewable Energy Resources Development under Conditions of Efficient Energy Consumption. Official publication and indexing submission date of 33rd IBIMA Conference proceedings 20 July 2019, Granada, Spain. URL. 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019, р. 7514 – 7526.
 4. Manakova N., Kolisnyk O., Manakov V. Implementation of infocommunication technologies at condominium community level to increase the involvement of citizens in the Government. International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T), Kharkov, Ukraine, 2018, p. 219-224.  
 5. Polozova T., Cherkashina M., Shapoval O., Romanchik T., Alzoubi Laith Abdel Karim Mohammad. Аssessment of risks in conditions of provision of security of economic activities of organizations Journal of security and sustainability issues. 2019. № 8 (4), р.705-714.
 6. Lepeyko T., Kotlik A., Omarov E. Gender differences in customer behaviour in the aspect of odd-even pricing. International Journal of Supply Chain Management. 2019. 8 (4), р. 970-979.
 7. Kyriy V., Sheiko I., Petrova R. Optimization of Management Information Support as a Basis for Organizational Transformations at an Enterprise. Periodicals of Engineering and Natural Science. Vol. 7, No. 2, August 2019, p.679-689.
 8. Pribylnova I., Chalyi S. The method of constructing recommendations online on the temporal dynamics of user interests using multilayer graph. Eureka – Scientific Route, 2019, Issue 3, 2019, р. 13-19.
 9. Hilorme T., Sokolova L., Portna O., Lysiak L., Boretskaya N. Smart Grid Concept as a Perspective for The Development of Ukrainian Energy Platform. IBIMA Business Review. URL: https://ibimapublishing.com/articles/IBIMABR /2019/923814/. Vol. 2019.
 10. Sokolova L., Kolisnyk O., Manakova N. Ensembling Clustering Method for Evaluating of the Economic Security Components. Case Study: The Regions of Ukraine. International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T), Kiev, Ukraine 2019, p. 81-86.

Публікації викладачів кафедри 

Опубліковано викладачами кафедри :

 • статей – 32, з них  1 за кордоном (Scopus-9);
 • тез доповідей – 53 , з них 14 за кордоном;
 • монографій – 7, з них 6 за кордоном.

Наукові підрозділи та напрями їх діяльності, робота з замовниками

На кафедрі ЕК функціонує навчально – наукова лабораторія «Моделювання економічних процесів в інфраструктурних галузях» – наук. керівник д.т.н., проф. Костін Ю.Д. Основними результатами є розробка стратегічних напрямків розвитку підприємства та розробка систем мотивації персоналу. Зокрема це надання послуг з питань «Організація роботи з персоналом підприємств електроенергетики».

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

Кафедра має цілу низку наукових договорів про науково-технічне співробітництво із зарубіжними партнерами:

 • #G5511 «Cyber Defense for Intelligent Systems» («Кібербезпека для інтелектуальних систем», фінансування програми SPS NATO, Брюссель, 2018-2021 рр.); координатор – к.е.н., доц. Гришко С.В.;
 • Еразмус+ КА2 «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО» (EDUQAS); координатор – к.е.н., доц. Гришко С.В.;
 • «Academic Response to Hybrid Threats (610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP)»; координатор – к.е.н., доц. Гришко С.В.;
 • «Еразмус Жан Моне модуль 2019-2022, EU Digital Single Market: Policy, Integration and Harmonisation»; координатор – к.е.н., доц. Колісник М.М.;
 • україно – турецький проєкт BELİRLİ  SÜRELİ  İŞ  SÖZLEŞMESİ на підприємстві Baykar Makina, координатор – ст.викладач  Озден Н.І.

Міжнародні угоди про співпрацю

Кафедрою ЕК укладені міжнародні угоди про співпрацю:

 • з Вищою школою економіки та адміністративного менеджменту (м. Братислава, Словацька Республіка) з 2018 р.;
 • з Університетом Humanitas (WSH) в Сосновці (м. Сосновець, Польща) з 2018 р.

Проведення наукових заходів 

Кафедра із Громадською академією наук м. Лодзь (Польща), Білоруським державним економічним університетом та Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова щорічно (з 2013 р.) проводить міжнародну науково-технічну конференцію «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами та програмами (ММП)».

Чисельний склад аспірантів по кафедрі ЕК налічує 8 осіб.