Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Ольга Володимирівна Колісник

Ольга Володимирівна Колісник
Доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, кандидат економічних наук, доцент

Доцент кафедри економічної кібернетики  та управління економічною безпекою, кандидат економічних наук.

Освіта та кар’єра

У 2005 р. закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Економічна кібернетика»;

2006-2009 рр. – аспірантка кафедри економічної кібернетики Харківського національного університету радіоелектроніки;

2010 р. кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»,  захищено дисертацію на тему «Стратегічне управління малими підприємствами машинобудування в умовах конкурентного середовища» у НТУ «ХПІ»;

2011- 2014 рр. – старший викладач кафедри ЕК;

З 2015 р. – доцент кафедри Економічної кібернетики та управління економічною безпекою.

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси «Регіональна економіка», «Інформаційні системи в банківській справі», «Фінанси», «Інноваційний розвиток підприємства», «Глобальна економіка», «Системи моніторингу в економіці».

Наукові інтереси

Стратегічне управління в малому бізнесі, фінансовий менеджмент, розвиток малого бізнесу.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

У січні 2018 р. проходила стажування по програмі «Нові та інноваційні методи викладання» на базі Краківського економічного університету (м. Краків, Польща).

Публікації

Має понад 30 публікацій, в тому числі розділи у 3-х монографіях та 1 монографію.