Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Валентина Василівна Кирій

Валентина Василівна Кирій
Доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, кандидат економічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1997 р. – закінчила ХДТУРЕ, за спеціальністю «Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем», інженер-програміст;

1999 р. – закінчила ХДТУРЕ, за спеціальністю «Інформаційні системи в менеджменті», інженер-економіст;

1999-2002 – аспірант кафедри економіки та менеджменту (перейменовано на кафедру економічної  кібернетики)

З 2002 – асистент кафедри економічної  кібернетики;

P 2005 – кандидат економічних  наук; спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами, «Організаційно-економічне забезпечення управління інформаційними потоками (на прикладі енергозбутової діяльності)»;

З 2005 – доцент кафедри економічної  кібернетики;

2007 р. – отримала звання доцент по кафедрі економічної  кіберенетики.


Освітня діяльність

Викладає дисципліни: прикладні задачі моделювання економічних  процесів, управління проектами інформатизації, економіка і бізнес, економіка програмного забезпечення, інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємства, стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки.


Наукова діяльність

В рамках держбюджетних НДР та позабюджетних НДР брала участь у роботах: “Теоретичні і практичні підходи до моделювання систем управління сучасним підприємством”, “Організація роботи з персоналом підприємств електроенергетики. Положення”.

Напрямки наукової  діяльності: інформаційне забезпечення діяльності підприємства, економіко-математичне моделювання, економіка ІТ підприємств.


Публікації

Має близько 100 публікацій, в тому числі 5 монографій.