Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Академічна спільнота

Для ознайомлення і обговорення представлені навчальний план та освітньо-наукова програма:

    • навчальний план «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, кваліфікація: Доктор філософії, економіка;Академічна спільнота
    • освітньо-наукова програма  «Економіка» третього (освітньо-наукового)  рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка, галузі знань
    • 05 Соціальні та поведінкові науки, кваліфікація: Доктор філософії, економіка;Академічна спільнота

 

Анкета роботодавця    Надіслати коментар: d_eces@nure.ua