Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Анотації дисциплін

У цьому розділі представлені анотації дисциплін як для вільного вибору студентів, так і обов’язкових.

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 2020 –  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА

Спеціальність  051 Економіка, освітньо-професійна програма Економічна кібернетика, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

  • АНОТАЦІЇ  обов’язкових дисциплін   Анотації дисциплін. Спеціальність 051 Економіка     
  • АНОТАЦІЇ  вибіркових дисциплін       Анотації дисциплін. Спеціальність 051 Економіка

– Спеціальність  051 Економіка, освітньо-професійна програма Економічна кібернетика, другий (магістерський) рівень вищої освіти:

  • АНОТАЦІЇ  обов’язкових дисциплін    Анотації дисциплін. Спеціальність 051 Економіка 
  • АНОТАЦІЇ  вибіркових дисциплін        Анотації дисциплін. Спеціальність 051 Економіка

 

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 2020 – СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Спеціальність  073 Менеджмент, освітньо-професійна програма Управління фінансово-економічною безпекою, другий (магістерський) рівень вищої освіти:

  •  АНОТАЦІЇ  обов’язкових дисциплін   Анотації дисциплін. Спеціальність 073 Менеджмент 
  • АНОТАЦІЇ  вибіркових дисциплін        Анотації дисциплін. Спеціальність 073 Менеджмент