Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Новини та заходи

Основні положення правил прийому в аспірантуру ХНУРЕ у 2023 році

Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Харківському національному університеті радіоелектроніки

Інформація щодо ліцензійного обсягу та вартості навчання в аспірантурі

Нормативно-правова база (доктор філософії)

Вказівник вступника до аспірантури 

Відділ аспірантури та докторантури ХНУРЕ  (Головний корпус, 3 поверх, кімн. 370, +38 (057) 702-14-71)

Новини та заходи

Протягом червня-липня 2024р. ми збиратимемо відгуки, які допоможуть нам визначити подальші напрями розвитку кожної освітньої програми та кафедри в цілому.

Анкетування є одним з ланцюгів у ланці забезпечення якості вищої освіти. З одного боку, воно має акумулювати досвід здобувачів, викладачів, випускників та роботодавців, а з іншого – стати підґрунтям для внесення змін у профілі освітніх програм, навчальні плани, робочі програми, а також – допомогти усім нам сформувати прозору, об’єктивну та ефективну взаємодію, яка базується на принципах академічної свободи, доброчесності, професійної етики та взаємоповаги. Долучайтесь!

Тулбокс кафедри ЕК для проведення опитування – 2024, червень

Анонімне опитування здобувачів кафедри ЕК 2024 червень (відповідають ті, хто протягом 2023/2024 року навчався на відповідній освітній програмі)

Аспірант 051:  https://forms.gle/dyv2DnHmURacw5vZ6

 

Конкурс від ректора❤️‍🔥

до 93 річниці з дня заснування харківського національного університету радіоелектроніки

Новини та заходи

Цей тиждень ми присвятили особливу увагу 93 річниці з дня заснування Харківського національного університету радіоелектроніки.

І цю важливу дату не обійшов увагою виконуючий обов’язки ректора Ігор Вікторович Рубан, а тому оголошуємо умови конкурсу від ректора.

Ваше завдання: написати у коментарях до цього посту конкретні ідеї та пропозиції щодо того, як можна покращити Перший серед кращих – Ваші особисті мрії, як зробити наш університет ще більш сучасним місцем для майбутнього ІТ-світу країни.

Ігор Вікторович особисто прочитає всі пропозиції та обере 4 переможців:
〰️ усі обрані отримають подарунки від наших партнерів;
〰️ з тим, хто посяде 1 місце, Ігор Вікторович зустрінеться особисто, аби персонально вручити подарунок та обговорити деталі реалізації задуму за чашкою кави.

Нехай переможе найкреативніший або найкреативніша.

Зробимо Перший серед кращих ще кращим разом⭐️

 

Атестація аспірантів

26.09.2023 в рамках засідання  кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою було проведено фаховий семінар, де відбулась атестація аспірантів спеціальності 051 Економіка, освітньо-наукова програма “Економіка”.

Новини та заходиНовини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи

 

Науково-практичний семінар “Організаційно-економічні аспекти постачання електроенергії та природного газу в контексті забезпечення енергоефективності для промисловості та бізнесу”

Новини та заходи

30.06.2023 заступник директора ТОВ “Нові енергетичні проекти” Марченко Роман Олексійович провів науково-практичний семінар на тему “Організаційно-економічні аспекти постачання електроенергії та природного газу в контексті забезпечення енергоефективності для промисловості та бізнесу”.
Були присутні здобувачі та викладачі кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою.
Особливий інтерес протягом дискусії викликала проблематика забезпечення енерго-ефективності підприємств промисловості, пошук альтернативних шляхів енергозабезпечення, зеленої енергетики та енергонезалежності України.

 

Участь у відкритому cемінарі УкрІНТЕІ на тему “Міжнародні рейтинги інноваційного та сталого розвитку як джерела оцінювання результативності політики в Україні”

30 травня 2023 р. здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою взяли участь у відкритому cемінарі УкрІНТЕІ на тему “Міжнародні рейтинги інноваційного та сталого розвитку як джерела оцінювання результативності політики в Україні”.

Спікерка – Мусіна Л. А., кандидат економічних наук, завідувач сектору УкрІНТЕІ.

Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи

Новини та заходи

Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи

 

Лекція для здобувачів спеціальностей 051 Економіка та 073 Менеджмент

29.05.2023 як гостьовий лектор д.е.н., проф. Власенко Тетяна Анатоліївна, завідувачка кафедри економіки підприємства та організації бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, провела лекцію для здобувачів спеціальностей 051 Економіка та 073 Менеджмент.
Під час лекції було обговорено особливості реалізації інноваційної діяльності на підприємствах. Також було розглянуто інструментарій обґрунтування вибору інноваційних проєктів з використанням методу аналізу ієрархій.

Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи Новини та заходи

 

Відкрита лекція “Економіко-математичні та статистичні методи аналізу функціонування соціально-економічних систем”

Новини та заходи

20.05.2023 завідувач кафедри прикладної математики ХНУРЕ, доктор фізико-математичних наук, професор Сидоров Максим Вікторович провів відкриту лекцію на тему “Економіко-математичні та статистичні методи аналізу функціонування соціально-економічних систем” для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти освітньо-наукової програми “Економіка” кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою ХНУРЕ в межах навчальної дисципліни “Прикладний аналіз економічних даних”.

Протягом лекції відбулась наукова дискусія та розглянуто ряд актуальних питань в області застосування сучасного методичного інструментарію для аналізу економічних процесів та особливостей функціонування соціально-економічних систем:

  • економетричне моделювання рівня інфляції;
  • використання методу головних компонент для класифікації країн ЄС за основними соціально-економічними показниками;
  • дослідження структури економічного розвитку регіонів України методами багатовимірного статистичного аналізу.

Здобувачі отримали теоретичні знання та мали можливість апробувати їх на практичних кейсах, де лектором були запропоновані конкретні приклади с чисельним розв’язанням завдань.

 

Відкрита лекція “Розвиток конкурентного потенціалу підприємств регіону та просторове спiвробiтництво”

Новини та заходи

25.04.2023 доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Перепелюкова Олена Василівна як гостьовий лектор провела відкриту лекцію на тему “Розвиток конкурентного потенціалу підприємств регіону та просторове спiвробiтництво” для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти освітньо-наукової програми “Економіка” кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою ХНУРЕ в межах навчальної дисципліни “Управління розвитком конкурентного потенціалу підприємства”.

Протягом зустрічі було розглянуто актуальні питання:

– теоретичні аспекти міжрегіонального співробітництва;

– організаційно-інституційне забезпечення використання потенціалу регіонів;

– світовий досвід використання міжтериторіального співробітництва;

– організаційно-економічне забезпечення регіональної взаємодії підприємств промисловості;

– розвиток конкурентного потенціалу підприємств в контексті регіональної взаємодії.

 

Відкрита лекція для здобувачів  та викладачів кафедри ЕК “Пріоритетні напрями інноваційного розвитку національної економіки”

Новини та заходи    

10.01.2022 учений секретар Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, доктор економічних наук, професор Бєлікова Надія Володимирівна провела відкриту лекцію для здобувачів  та викладачів кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою на тему “Пріоритетні напрями інноваційного розвитку національної економіки”.
Було розглянуто пріоритетні напрями інноваційного розвитку національної економіки, які можуть змінюватися з часом і в залежності від політичного та економічного контексту:
– інформаційні технології (ІТ). Розвиток ІТ сектору є ключовим для багатьох країн, включаючи Україну. Інновації в області програмного забезпечення, розробки апаратного забезпечення та інших технологічних рішень можуть створювати нові ринки та підвищувати продуктивність;
– енергоефективність і відновлювальна енергетика. Зменшення енергоспоживання та перехід до джерел енергії, які не шкодять довкіллю, можуть сприяти сталому розвитку та зменшенню впливу на зміну клімату;
– біотехнології та медицина. Розвиток медичних технологій, лікарських досліджень та біотехнологій може покращити якість життя та забезпечити національне здоров’я;
– освіта і наукові дослідження. Інвестування в освіту, дослідницьку діяльність та розвиток наукового потенціалу може сприяти інноваціям та розвитку національної економіки;
– розвиток сільського господарства. Сприяння сільському господарству, включаючи впровадження нових сільськогосподарських технологій та підвищення якості продукції, може бути важливим для забезпечення продовольчої безпеки.
Протягом лекції відбулося інтерактивне спілкування з аудиторією та активне обговорення актуальних проблем і перспектив розвитку  економіки України.

 

Аспірант нашої кафедри став лауреатом франкофонного конкурсу молодих дослідників MIT180!

3.06.2021 аспірант Андрій Ткаченко став одним з лауреатів міжнародного франкофонного конкурсу молодих дослідників “Моя дисертація за 180 секунд” (MIT180).
Конкурс організований Посольством Франції в Україні та Університетським агентством франкофонії вперше в історії і відкритий для всіх галузей досліджень.
За умовами конкурсу учасники мали 180 секунд та один слайд для презентації дослідницького проекту з метою переконати журі та публіку у якості свого дослідження та викликати їх інтерес. Іншою метою було просто та структуровано донести французькою мовою ідею свого дослідження.
І аспірант Андрій Ткаченко впорався з цим! Вітання від кафедри!
Аспірантам

Програма наукової мобільності університетського агентства франкофонії для аспірантів

Університетське агентство франкофонії відкриває конкурс наукової мобільності для аспірантів регіону Центральної та Східної Європи тривалістю до 3 місяців, документи приймаються до 30.04.2021 року (23:00 за київським часом).

Аспіранти ХНУРЕ запрошуються до участі!

Умови конкурсу:

– бути аспірантом в одному з університетів-членів  УАФ

– бути аспірантом 2-3 курсу  на момент мобільності

– володіти французькою мовою на рівні, достатньому для виконання дослідження.

Стипендія покриває авіаквитки до та з міста мобільності, страхування та 3000 євро на весь період.

 

Конкурс “Моя дисертація за 180 секунд” університетського агентства франкофонії для аспірантів

Молоді дослідники, аспіранти та особи, які щойно захистили кандидатську дисертацію, запрошуються до участі у першому виданні міжнародного франкофонного конкурсу “MIT180”.

Умови участі:

– бути аспірантом у 2020-2021 році або захистити дисертацію у 2018-2020 роках

– говорити французькою мовою

– представляти будь-який університет України

– інформувати наукового керівника про участь

– надати науковий проект достатнього рівня розробленості

– бути готовим до різних етапів проекту

Подання документів відкрито до 10.05.2021 року, фінал конкурсу відбудеться у червні 2021 року у м. Києві.

 

Наказ № 53 від 02.02.2021 Про введення в дію рішення Вченої ради університету

та Положення про підготовку здобувачів ВО ступеня доктора філософії та доктора наук у ХНУРЕ Аспірантам

Інститут програмних систем Макса Планка (MPI-SWS) пропонує дослідні стажування студентам і аспірантам. 

Очікується, що стажисти будуть вирішувати нові складні дослідницькі завдання в тісній співпраці з аспірантами та викладачами інституту. Успішні стажування часто призводять до публікацій у співавторстві на провідних наукових конференціях. Можливості стажистів обмежені, а прийом дуже конкурентоспроможний.

Всі стажери отримують щомісячну стипендію, безкоштовне житло та проїзд в інститут, в якому проходить стажування, і назад.

Терміни подачі заявок на літнє стажування:

Ранній термін: 31 грудня (для стажувань, що починаються в травні або червні)

Пізній термін: 31 cічня (для стажувань, що починаються в липні або серпні)

Аспірантам