Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Робочі програми

Робочі програми

Робочі програми освітніх компонентів, спеціальність 051 Економіка,

освітньо-наукова програма “Економіка”, третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

2023

 

Загальнонаукові (філософські) дисципліни (обов’язкові)
1. Філософія та методологія сучасної науки, проблеми формування критичного мислення
2. Психолого-педагогічні основи науково-педагогічної діяльності

Дисципліни, що формують універсальні навички дослідника (обов’язкові)
3. Методологія наукових досліджень
4. Особливості сучасної наукової комунікації
5. Сучасні методи аналізу даних

Дисципліни, що формують мовні компетентності (обов’язкові)
6. Іноземна мова як мова наукової комунікації

Дисципліни зі спеціальності (обов’язкові)
7. Інноваційна парадигма розвитку економіки
8. Педагогічна практика

Дисципліни зі спеціальності (вибіркові)
9. Цифрові інновації сталий розвиток та євроінтеграція
10. Безпекоорієнтоване управління соціально-економічними системами
11. Прикладний аналіз економічних даних
12. Моделювання системних характеристик в економіці
13. Управління розвитком конкурентного потенціалу підприємства
14. Проєктний та грантовий менеджмент