Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Чергова робоча нарада проєкту WARN

Чергова робоча нарада проєкту WARN (Erasmus+ Capacity Building Project 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP “Academic Response to Hybrid Threats”) відбулась 24.01.2024р. На робочій зустрічі обговорили координацію подальшої проєктної роботи.

За підсумками наради кафедра ЕК, як учасник проєктного консорціуму, приступає до виконання низки завдань. Основним завданням цього проєктного року є оновлення освітньо-професійної програми «Управління фінансово-економічною безпекою» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент для прийому 2025 року.

Проєктом WARN передбачене “тонке налаштування” освітніх компонентів, навчального контенту та методичних розробок ОПП УФЕБ на основі:

  • циклу тренінгів EU-партнерів проєкту, який було розпочато візитом в університет Тарту (травень, 2023) та буде продовжено навесні цього року візитами в університет Коїмбри (Португалія) та вищу інженерну школу ECAM-EPMI (Сержі, Франція);

 

  • дослідження поточного стану безпекового ландшафту в рамках роботи WARN-середовища, зокрема – на основі матеріалів двох конференцій, які вже встигли стати комунікативними майданчиками проєкту WARN для науковців, проєктних експертів та здобувачів:

Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта.

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 1 листопада 2023 р.) / За заг. ред. д.е.н., проф. Т.В. Полозової. Харків. ХНУРЕ. 2023. 232 с.

Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 листопада 2023 року). Київ: ДУІТ, ХНУРЕ, МНТУ. 2023. 821 с.

  • аналізу зворотного зв’язку з цільовими групами проєкту WARN, зокрема: (1) за результатами першого року викладання дисциплін з протидії гібридним загрозам (2022/2023 н.р.) – відповідний Звіт WARN _Feedback_First year_2023 оприлюднено на сайті проєкту WARN, (2) за результатами другого року викладання (2023/2024 н.р.), які збиратимуться протягом до липня 2024 року; посилання на анкети для всіх цільових груп також розміщено на сайті проєкту WARN.

Чергова робоча нарада проєкту WARN Чергова робоча нарада проєкту WARN Чергова робоча нарада проєкту WARN Чергова робоча нарада проєкту WARN Чергова робоча нарада проєкту WARN Чергова робоча нарада проєкту WARN Чергова робоча нарада проєкту WARN Чергова робоча нарада проєкту WARN