Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Якісна освіта

ЦІЛЬ 4.

ЯКІСНА ОСВІТА

4.1. Гостьовий лектор David Cayla, PhD, доцент з Університету Анже (Франція) представив сесію лекцій з питань регулювання конкуренції у цифровій економіці.

Якісна освіта

4.2. Гостьовий лектор Laszlo Vertesy, Dr. habil; PhD jur; PhD œc. з Будапештського університету технологій і економіки (Угорщина).

Основні тези, що було розглянуто під час зустрічей: Digital Banking 1.0-4.0, FinTech рішення в банківському та страховому секторі; Діджиталізація державних послуг та державного управління, електронне урядування; Застосування цифрового права в бізнесі та штучному інтелекті.

Якісна освіта

4.3. Науковцями кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою опубліковано колективну монографію «Сучасні тенденції сталого розвитку: теорія, методологія, практика», ХНУРЕ, 2022.

Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем.

Розділ 2. Сучасні стратегії інноваційного розвитку в умовах цифровізації та забезпечення економічної безпеки.

Розділ 3. Організаційно-економічне та методичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: галузеві аспекти, практичний досвід.

Якісна освіта Якісна освіта

 4.4. Впровадження в освітній процес навчальних дисциплін:

 «Україна – ЄС: цифрові інновації для змін». Метою викладання навчальної дисципліни «Україна – ЄС: цифрові інновації для змін» є  надання студентам необхідних знань та навичок у сфері розвитку цифрових інновацій як ключового чинника української стратегії щодо інтеграції до ЄС.

«Гібридні загрози та комплексна безпека». Метою викладання навчальної дисципліни «Гібридні загрози та комплексна безпека» є надання здобувачам знань та навичок, необхідних для розуміння, аналізу та реагування на гібридні загрози в професійній діяльності та громадському житті.

«Аналіз та протидія гібридним загрозам в бізнес-менеджменті». Метою викладання навчальної дисципліни «Аналіз та протидія гібридним загрозам в бізнес-менеджменті» є отримання здобувачами нових знань та навичок, необхідних для попередження гібридних впливів, виявлення гібридних кампаній, планування та реалізацію ефективних відповідей на них в сфері фінансово-економічної безпеки.

4.5. Міжнародне стажування:

  1. Науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (спеціальність 051 Економіка). Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору (Латвійська республіка). д.е.н., проф. Полозова Т.В. Сертифікат: Серія C 20221148, 20.11.2022.

Якісна освіта

  1. Науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (спеціальність 073 Менеджмент). Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору (Латвійська республіка). д.е.н., проф. Полозова Т.В. Сертифікат: Серія C 202303101, 26.03.2023.

Якісна освіта

3. Університет Тарту програма «Teaching Entrepreneurship at University», Університет Тарту, Естонія, к.е.н., доц. Кирій В.В., Сертифікат № 10736-22 від 08.06.2022

Якісна освіта

  1. 4. Науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (спеціальність 073 Менеджмент). Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору (Латвійська республіка). к.е.н., доц. Довгопол Н.В. Сертифікат: Серія Серія C 20230339, 26.03.2023

Якісна освіта

  1. Міжнародне стажування «Improvement of mechanism of digital regulatory policy of European Union and Ukraine»/ «Удосконалення механізму цифрової регуляторної політики Європейського Союзу та України», д.е.н., проф. Колупаєва І.В., Університет Лінчепінгу, Швеція, сертифікат від 29.06.2023

Якісна освіта

Якісна освіта

  1. Науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (спеціальність 051 Економіка). Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору (Латвійська республіка). к.е.н., доц. Кирій В.В. Сертифікат: Серія C20230356, 26.03.2023.

Якісна освіта

  1. Науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (спеціальність 051 Економіка). Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору (Латвійська республіка). ст. викл. Пересада О.В. Сертифікат: Серія C20230395 від 26.03.2023.

Якісна освіта

4.6.  Участь у відкритому семінарі УКРІНТЕІ на тему «Міжнародні рейтинги інноваційного та сталого розвитку як джерела оцінювання результативності політики в Україні»

30 травня 2023 р. викладачі та здобувачі кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою взяли участь у відкритому cемінарі УкрІНТЕІ на тему «Міжнародні рейтинги інноваційного та сталого розвитку як джерела оцінювання результативності політики в Україні».

Спікерка – Мусіна Л. А., кандидат економічних наук, завідувач сектору УкрІНТЕІ

(https://eces.nure.ua/uchast-u-vidkritomu-ceminari-ukrintei-na-temu-mizhnarodni-rejtingi-innovacijnogo-ta-stalogo-rozvitku-jak-dzherela-ocinjuvannja-rezultativnosti-politiki-v-ukraini)

Якісна освіта Цілі сталого розвитку Цілі сталого розвитку Цілі сталого розвитку Цілі сталого розвитку Цілі сталого розвитку

Якісна освіта Якісна освіта Якісна освіта Якісна освіта Якісна освіта Якісна освіта Якісна освіта Якісна освіта

4.7. Презентація результатів навчання слухачів курсу «Україна-ЄС: цифрові інновації для змін».

12 квітня 2023 відбулася презентація результатів навчання слухачів курсу «Україна-ЄС: цифрові інновації для змін», який реалізується в рамках міжнародного проєкту Еразмус+ Жан Моне Модуль «Україна-ЄС: Цифрові інновації встановлюють зв’язки для змін» #101047751-EUDI4C (Координатор д.е.н., проф. Колупаєва І.В.)

Студенти презентували європейський досвід цифрових інновацій, а також визначили подальші можливості цифрової стратегії для України. Зустріч організована за допомогою онлайн платформи Google meet.

       (https://eces.nure.ua/prezentacija-rezultativ-navchannja-sluhachiv-kursu-ukraina-ies-cifrovi-innovacii-dlja-zmin)

Якісна освіта Якісна освіта Якісна освіта Якісна освіта Якісна освіта Якісна освіта Якісна освіта Якісна освіта