Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Основні наукові дослідження

Основні наукові дослідження

Основні наукові дослідження кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою виконуються за напрямом «Розробка ефективних економічних рішень на підставі застосування економіко-математичних методів, моделей та інформаційних технологій», науковий керівник – д-р екон. наук, доц. Полозова Т.В.

Наукові напрями кафедри:

– «Моделювання економічних процесів в інфраструктурних галузях», науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Костін Ю.Д.;

– «Адаптація підприємств до невизначеності бізнес-середовища», науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Соколова Л.В.;

– «Інноваційно-інвестиційні механізми функціонування підприємств», науковий керівник – д-р екон. наук, доц. Полозова Т.В.;

– «Інформаційне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання», науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Кирій В.В.;

– «Механізми нагромадження соціального та інтелектуального капіталу», науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Гришко С.В.;

– «Активізація інноваційної діяльності підприємств», науковий керівник – канд. екон. наук Шейко І.А.;

– «Формування інформаційного середовища в економічних системах», науковий керівник – канд. екон. наук Чуб О.І.

На кафедрі економічної кібернетики та управління економічною безпекою діють дві визнані в Україні наукові школи:

– «Моделювання економічних процесів в умовах реформування інфраструктурних галузей», науковий керівник – академік Академії економічних наук України, д-р екон. наук, проф. Костін Ю.Д.;

– «Організаційно-економічне забезпечення адаптації промислових підприємств до невизначеності бізнес-середовища»,  науковий керівник – академік Академії економічних наук України, д-р екон. наук, проф. Соколова Л.В.

Кафедрою економічної кібернетики та управління економічною безпекою виконуються держбюджетні та госпдоговірні наукові роботи за напрямами підготовки.

За результатами наукових досліджень у 2013-2018 рр. опубліковано 40 монографій, 17 навчальних посібників, 149 статей в фахових виданнях, з них 26 за кордоном, більш 210 тез наукових доповідей, з них 12 за кордоном.