Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Основні наукові дослідження

Науково-дослідну роботу кафедри зареєстровано в системі НДДКР

Науково-дослідну роботу кафедри «Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку та економічної безпеки суб’єктів господарювання» зареєстровано в системі НДДКР on-line Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» та присвоєно реєстраційний номер 0122U000510.

Термін виконання: лютий 2022 року – січень 2025 року.

Керівники: завідувач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, доктор економічних наук, професор Полозова Т. В. та  професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, доктор економічних наук, професор Колупаєва І. В.

Дата реєстрації: 23-01-2022

Більше інформації тут https://nddkr.ukrintei.ua

Основні наукові дослідження

Основні наукові дослідження кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою виконуються за напрямом «Розробка ефективних економічних рішень на підставі застосування економіко-математичних методів, моделей та інформаційних технологій», науковий керівник – д-р екон. наук, доц. Полозова Т.В.

Наукові напрями кафедри:

– «Моделювання економічних процесів в інфраструктурних галузях», науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Костін Ю.Д.;

– «Адаптація підприємств до невизначеності бізнес-середовища», науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Соколова Л.В.;

– «Інноваційно-інвестиційні механізми функціонування підприємств», науковий керівник – д-р екон. наук, доц. Полозова Т.В.;

– «Інформаційне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання», науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Кирій В.В.;

– «Механізми нагромадження соціального та інтелектуального капіталу», науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Гришко С.В.;

– «Активізація інноваційної діяльності підприємств», науковий керівник – канд. екон. наук Шейко І.А.;

– «Формування інформаційного середовища в економічних системах», науковий керівник – канд. екон. наук Чуб О.І.

На кафедрі економічної кібернетики та управління економічною безпекою діють дві визнані в Україні наукові школи:

– «Моделювання економічних процесів в умовах реформування інфраструктурних галузей», науковий керівник – академік Академії економічних наук України, д-р екон. наук, проф. Костін Ю.Д.;

– «Організаційно-економічне забезпечення адаптації промислових підприємств до невизначеності бізнес-середовища»,  науковий керівник – академік Академії економічних наук України, д-р екон. наук, проф. Соколова Л.В.

Кафедрою економічної кібернетики та управління економічною безпекою виконуються держбюджетні та госпдоговірні наукові роботи за напрямами підготовки.

За результатами наукових досліджень у 2013-2018 рр. опубліковано 40 монографій, 17 навчальних посібників, 149 статей в фахових виданнях, з них 26 за кордоном, більш 210 тез наукових доповідей, з них 12 за кордоном.