Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Науково-методичний семінар “Академічна доброчесність”

Науково-методичний семінар "Академічна доброчесність" Науково-методичний семінар "Академічна доброчесність" Науково-методичний семінар "Академічна доброчесність" Науково-методичний семінар "Академічна доброчесність" Науково-методичний семінар "Академічна доброчесність" Науково-методичний семінар "Академічна доброчесність" Науково-методичний семінар "Академічна доброчесність" Науково-методичний семінар "Академічна доброчесність" Науково-методичний семінар "Академічна доброчесність" Науково-методичний семінар "Академічна доброчесність" Науково-методичний семінар "Академічна доброчесність" Науково-методичний семінар "Академічна доброчесність" Науково-методичний семінар "Академічна доброчесність" Науково-методичний семінар "Академічна доброчесність" Науково-методичний семінар "Академічна доброчесність" Науково-методичний семінар "Академічна доброчесність" Науково-методичний семінар "Академічна доброчесність" Науково-методичний семінар "Академічна доброчесність" Науково-методичний семінар "Академічна доброчесність"

31 травня 2024 року на кафедрі економічної кібернетики та управління економічною безпекою відбувся науково-методичний семінар зі здобувачами першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освтіньо-наукового) рівнів вищої освіти, на якому обговорювалися питання студентоцентрованого навчання, академічної доброчесності та академічної свободи, створення можливостей реалізації гнучких освітніх траєкторій та академічної мобільності.
Здобувачі надали пропозиції щодо оновлення освітніх компонентів, форм і методів навчання.
Також здобувачам надана інформація про можливості організаційної, соціальної, морально-психологічної підтримки, а також анонімного звернення через сайт кафедри до гарантів, кураторів, викладачів, завідувача кафедри.