Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Науково-методичний семінар “Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК”

10.05.20204 відбувся науково-методичний семінар «Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК». Зворотний зв’язок був отриманий від здобувачів і викладачів за результатами навчання в осінньому семестрі 2023-2024 навчального року та охоплював усі чотири освітні програми, за якими кафедра ЕК здійснює підготовку здобувачів:

  • ОНП «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка;
  • ОПП «Економічна кібернетика» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка;
  • ОПП «Управління фінансово-економічною безпекою» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент;
  • ОПП «Економічна кібернетика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка.

Усі опитування в цілому продемонстрували позитивні результати оцінки якості навчання та викладання за всіма освітніми програмами. Також була зафіксована наявність необхідних для навчання та викладання компонентів академічної свободи, наявність механізмів та практики академічної доброчесності, застосування в освітньому процесі принципів студентоцентрованого підходу та елементів соціально-організаційної підтримки.

Фокус семінару був зосереджений на критичних зауваженнях та пропозиціях з боку здобувачів та викладачів за всіма освітніми програмами. В результаті жвавого обговорення, обміну думками та пропозиціями була прийнята низка рішень, які стосуються:

  • оновлення освітніх програм: за якісною та організаційною складовою;
  • активізації різних напрямів діяльності здобувачів і викладачів: міжнародної, наукової роботи;
  • удосконалення організації освітнього процесу з боку викладачів;
  • підвищення обізнаності здобувачів у контексті їхньої освітньої програми та напрямів діяльності кафедри (освітній процес, його можливості та сервіси, результати навчання, наукові школи тощо).

Спікер заходу – доцент кафедри ЕК Гришко С.В.

Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК" Науково-методичний семінар "Обговорення результатів опитування за освітніми програмами кафедри ЕК"