Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Тетяна Василівна Полозова

Тетяна Василівна Полозова
Завідувач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою харківського національного університету радіоелектроніки, доктор економічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1996 р. – закінчила Харківський державний економічний університет, спеціальність “Економіка підприємства”, спеціалізація “Економіка, організація та управління підприємством”.

1996 р. – аспірантка кафедри економіки та менеджменту (з 2003 р. – кафедра економічної кібернетики, з 2011 р. –  кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою) Харківського державного технічного університету радіоелектроніки.

1999 р. – асистент кафедри економіки та менеджменту Харківського державного технічного університету Радіоелектроніки.

2001 р.  – кандидат економічних наук, спеціальність 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним прогресом.

2003 р. – доцент кафедри економічної кібернетики Харківського національного університету радіоелектроніки.

2005 р. – присвоєне вчене звання доцента по кафедрі економічної кібернетики.

2018 р. – доктор економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2018 р. – завідувач кафедри  економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки.

2020 р. – присвоєне вчене звання професора по кафедрі економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: «Економіка і бізнес», «Економіка та організація виробництва», «Економічне обґрунтування проектів», «Моніторинг в економічних дослідженнях», «Організація та управління системою  фінансово-економічної безпеки підприємства».


Наукова діяльність

2008 – 2009 рр. – відповідальний виконавець держбюджетної теми “Організаційно-економічне забезпечення управління ефективністю та конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання”.

В рамках держбюджетних НДР брав участь у науково-дослідних роботах:

“Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва”, “Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності”.

Напрями наукової діяльності:

діагностика інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства, оцінка економічної ефективності інноваційно-інвестиційних проектів.


Публікації   

Має понад 160 публікацій, у тому числі 12 монографій.

Тетяна Василівна Полозова

Тетяна Василівна ПолозоваТетяна Василівна ПолозоваТетяна Василівна ПолозоваТетяна Василівна ПолозоваТетяна Василівна Полозова