Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Сталий розвиток міст та спільнот

ЦІЛЬ 11.

 СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ ТА СПІЛЬНОТ

11.1. Захист кваліфікаційної роботи студента 4 курсу групи ЕЕК-19-1 Германа Я.Є. на тему «Модель еколого-економічної ефективності розвитку «зеленого міста» в контексті цілей сталого розвитку», керівник д.е.н., проф. Полозова Т.В.

21.06.2023  на кафедрі економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки відбувся захист кваліфікаційних робіт  здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика».

(https://eces.nure.ua/vidbuvsja-zahist-kvalifikacijnih-robit-zdobuvachiv-pershogo-bakalavrskogo-rivnja-vishhoi-osviti-specialnosti-051-ekonomika)

Сталий розвиток міст та спільнот Сталий розвиток міст та спільнот Сталий розвиток міст та спільнот Сталий розвиток міст та спільнот Сталий розвиток міст та спільнот Сталий розвиток міст та спільнот Сталий розвиток міст та спільнот