Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Діяльність кафедри у сфері міжнародних відносин

Діяльність кафедри у сфері міжнародних відносин

Участь у міжнародних проектах

 • Участь у спільній роботі Харківського національного університету радіоелектроніки та університету Латвії (UL) в рамках підписаного Меморандуму про взаєморозуміння співпраці. Меморандум про співпрацю між університетом Латвії (UL) і Харківським національним університетом радіоелектроніки (Харків, Україна) підписаний 30.12.2019 р .. Цей Меморандум встановлює офіційне розуміння співпраці і дружби, метою якого є сприяння досягненню академічних цілей кожного університету і поліпшення взаєморозуміння між факультетами UL і ХНУРЕ. Відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння, два університети будуть здійснювати заходи і впроваджувати програми обміну матеріалами та персоналом.   повний текст МеморандумуДіяльність кафедри у сфері міжнародних відносин
 • Участь у спільній роботі  Харківського національного університету радіоелектроніки і Казахського університету економіки, фінансів та міжнародної торгівлі в рамках підписаного договору про співпрацю. Договір про співпрацю між Казахським університетом економіки, фінансів та міжнародної торгівлі (Нур-Султан, Казахстан) та Харківським національним університетом радіоелектроніки (Харків, Україна)  підписаний 16.12.2019 р. Цей договір для підвищення потенціалу обох ЗВО передбачає спільну роботу сторін у сфері університетської освіти, організації партнерства в області обміну фахівцями, професорсько-викладацького складу, у проведенні науково-дослідних проектів і в зміцненні культурних  зв’язків. Повний текст договору – Діяльність кафедри у сфері міжнародних відносин
 • Участь доц., к.е.н. Гришко С.В. у проекті G5511 «Cyber Defense for Intelligent Systems», фінансованого Відділом викликів нової безпеки НАТО, 2018-2021 рр.
 • Укладено договір про співробітництво між Харківським національним університетом радіоелектроніки (м. Харків, Україна) та Університет Humanitas (WSH) в Сосновці (м. Сосновець, Польща), 2018 р.
 • Укладено договір про співробітництво між Харківським національним університетом радіоелектроніки (м. Харків, Україна) та Вищою школою економіки та адміністративного менеджменту (м. Братислава, Словацька Республіка), 2018 р.
 • Індивідуальний грант доц., к.е.н. Гришко С.В. для участі у семінарі «Cyber Defense in Industry0 Workshop» в рамках короткострокової наукової місії, фінансованої Відділом викликів нової безпеки НАТО (м. Ювяскюля, Фінляндія), 2017 р.
 • Участь доц., к.е.н. Гришко С.В. у проекті #516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR «Towards Trust in Quality Assurance Systems» за рахунок коштів ЄС, 2011-2015 рр.
 • Угода про академічне партнерство зі школою економіки та менеджменту публічного адміністрування (м. Братислава, Словацька Республіка), 2014 р
 • Укладено договір про співпрацю між Вищою школою Humanitas (м. Сосновець, Польща) і  Харківським національним університетом радіоелектроніки (ХНУРЕ, м. Харків, Україна), 2014 р.

Участь у міжнародних навчально-наукових заходах

 • Організація щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП)» в межах співпраці з Харківським національним університетом міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харківським науково-дослідним інститутом технології машинобудування, Громадською академією наук (м. Лодзь, Польща), 2013-2018 рр.
 • Участь доц., к.е.н. Гришко С.В. та ст. викл. Пересади О.В. в XII Міжнародній науково-технічній конференції «Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов» (м. Таба, Єгипет) з доповіддю «Галузева специфіка оцінки трудового потенціалу», 2014 р.
 • Участь проф., д.е.н. Костіна Ю.Д. в XII Міжнародній науково-технічній конференції «Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов» (м. Таба, Єгипет) з доповідями «Анализ развития и перспективы сотрудничества электроэнергетических систем Словакии и Украины в условиях современных политических и социально-экономических вызовов (проект)» та «Стимулювання трудової діяльності в енергетиці», 2014 р.
 • Участь доц., к.е.н. Полозової Т.В. в міжнародній конференції «International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies» з доповіддю «Фінансово-економічний моніторинг як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства» (м. Кельце, Польща), 2017 р.
 • Ст.викл, к.е.н. Чуб О.I. прийняла участь у Міжнародному тренінгу «Empowering children organizations in development of social competences of young people» (Island), 2017 р.
 • Ст. викл., к.е.н. Чуб О.I. прийняла участь у міжнародному семінарі «Innovation and services of general interest: from the lab to enterprises and citizens» (Milan, Italy), 2017 р.
 • Ст. викл., к.е.н. Чуб О.I. прийняла участь в навчальному мобільному проекті «Spreading Badges – Digital Tool for Recognition of Volunteering» в межах проекту «Erasmus+» (Lorca, Murcia, Spain), 2018 р.