Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Освітні програми та навчальні плани

 

Освітньо-наукові програми:

  • 2023 р.Освітні програми та навчальні плани за спеціальністю 051 Економіка третього (доктор філософії) рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-наукова програма Економічна кібернетика;

Навчальні плани:

  • 2023 р.Освітні програми та навчальні плани за спеціальністю 051 Економіка третього (доктор філософії) рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-наукова програма Економічна кібернетика (прийом 2023 року, березень);
  • 2023 р.Освітні програми та навчальні плани за спеціальністю 051 Економіка третього (доктор філософії) рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, освітньо-наукова програма Економічна кібернетика (прийом 2023 року, жовтень);