Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Партнерство заради стійкого розвитку

ЦІЛЬ 17.

ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

 

17.1. Міжнародні науково-практичні заходи.

5 квітня 2023 року в рамках реалізації міжнародного проєкту Еразмус+ Жан Моне Модуль #101047751- EUDI4C, а також за підтримки Європейської федерації академій наук і гуманітарних наук (ALLEA) було організовано вебінар на тему «Цифрова трансформація: досвід ЄС та можливості для України». У заході взяли участь науковці, представники  бізнес-середовища і громадських організацій.

Спікери з 4 країн Швеції, Литви, Угорщини та України представили власні дослідження та поділилися досвідом щодо діджиталізації в публічному адмініструванні, праві, економіці та бізнесі.

(https://eces.nure.ua/vebinar-na-temu-cifrova-transformacija-dosvid-ies-ta-mozhlivosti-dlja-ukraini)

Партнерство заради стійкого розвитку

17.2. Міжнародні проєкти (гранти):

  1. Еразмус+ Жан Моне Модуль «Ukraine-EU: Digital innovations making connections 4 changes» (Erasmus Jean Monnet Module #101047751-EUDI4C), «Україна-ЄС: Цифрові інновації встановлюють зв’язки для змін»

Загальна мета проєкту – привернути увагу української спільноти до необхідності цифрових інновацій у всіх сферах суспільства з метою сприяння інтеграції та співпраці між Україною та Європейським Союзом, впроваджуючи найкращий досвід та стратегії для змін.

Координатор проєкту – д.е.н., професор кафедри ЕК Колупаєва І.В.

Викладачами кафедри ЕК було отримано свідоцтво про реєстрацію  авторського права на навчально-методичний твір «СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Україна-ЄС: цифрові інновації для змін» (у межах реалізації Міжнародного проєкту Еразмус+ Жан Моне Модуль «Україна-ЄС: Цифрові інновації встановлюють зв’язки для змін» (Erasmus Jean Monnet Module «Ukraine-EU: Digital innovations making connections 4 changes» #101047751-EUDI4C))» («Силабус дисципліни модулю «Ukraine-EU: Digital innovations making connections 4 changes») від 20.05.2022 № 113028.

Автори: д.е.н., проф. Полозова Т. В., д.е.н., проф. Колупаєва І.В., к.е.н., доц. Шейко І.А.

  1. Еразмус+ Жан Моне Модуль «European approach in charge of ethical, legal and socio-economic artificial intelligence policy» Erasmus Jean Monnet: Modules #101047552 – EU ic AI policy), «Європейський підхід до етичної, правової та соціально-економічної політики в галузі штучного інтелекту»

Загальною метою проєкту є дослідження та поширення європейського підходу до досконалості в галузі штучного інтелекту. Аналіз підходів у підготовці наборів даних, узагальнення етичних та правових знань для навчання розробників та користувачів систем штучного інтелекту, заохочення досвіду впровадження технологічних розробок у державному та приватному секторах та підготовка до соціально-економічних змін, спричинених штучним інтелектом.

Учасник від кафедри ЕК – д.е.н., професор кафедри ЕК Колупаєва І.В.

  1. 3. Міжнародний проєкт Erasmus+ КА 2 СВНЕ «Universities-Communities: strengthening cooperation /UNICOM»

Загальна мета проєкту – розробити державну політику Міністерства освіти та науки України щодо третьої місії українських університетів; дослідити найкращі практики співробітництва між ЗВО та територіальними громадами на підставі релевантного досвіду країн ЄС (Італія, Німеччина, Швеція, Чехія та Латвія); розвиток соціальної ролі університету та стимулювання співробітництва ЗВО та громад; впровадження ефективних моделей співробітництва між об’єднаними громадами та ЗВО для забезпечення соціальної згуртованості, інклюзії та стійкого розвитку.

Координатор проєкту від ХНУРЕ – к. н. держ. управ., доцент кафедри ЕК  Колісник М.М.

 

17.3. Участь у міжнародних науково-практичних конференціях

 Міжнародна конференція «Hradec economic days» проходила в Університеті Градек Карлове (Чехія).

13 квітня 2023 року викладачі кафедри ЕК Полозова Т.В., Колупаєва І.В., Шейко І.А. взяли участь у міжнародній конференції з доповіддю на тему Взаємозв’язок між цифровим розвитком та секторами IT&hi-tech, R&D, ринком праці в країнах ЄС”.

Партнерство заради стійкого розвитку Партнерство заради стійкого розвитку

17.4. Міжнародна академічна мобільність викладачів кафедри ЕК (https://eces.nure.ua/mizhnarodna-aktivnist-vikladachiv-kafedri-ek)

Партнерство заради стійкого розвитку

Порфесор, д.е.н.Колупаєва І.В як гостьовий дослідник здійснювала керівництво науково-дослідним проєктом «Удосконалення механізму цифрової регуляторної політики Європейського Союзу та України», імплементація якого проходила на кафедрі Економіки Лінчепінзького університету (Швеція) з 1 вересня 2022 року по 30 червня 2023 року. Фінансування міжнародного проєкту відбулося за підтримки Європейської федерації академій наук і гуманітарних наук (ALLEA).

Відповідно до робочого плану проєкту Колупаєва І.В. провела сесію лекцій та семінарів для студентів магістерських програм Лінчепінзького університету, а також ознайомилася з європейським підходом та моделлю підготовки докторів філософії PhD в шведському університеті.

За час перебування в Лінчепінзькому університеті Колупаєва І.В. брала активну участь в академічній та громадській діяльності університету, включаючи участь у проєкті «Сталий електронний уряд для стійкості, інновацій та демократії» (SeGRID), де виступала з лекціями, а також проводила організаційні заходи зі сприяння розвитку Східного партнерства в освіті.

З метою посилення академічної мобільності та задля розвитку європейського партнерства Харківського національного університету радіоелектроніки було підготовлено проектні заявки на конкурсні програми Erasmus+, які за результатами конкурсу одержали грантове фінансування.