Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Максим Миколайович Колісник

Максим Миколайович Колісник
Доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, кандидат наук з державного управління, доцент

Освіта та кар’єра:

2001 – закінчив Харківський державний економічний університет, спеціальність Економіка та підприємництво, спеціалізація – бухгалтерський облік і аудит;

2002 – аспірант кафедри економічної політики Харківського регіонального інституту державного управління (ХРІДУ) УАДУ при Президентові України (пізніше НАДУ при Президентові України);

2005 – старший викладач кафедри управління персоналом і економіки праці ХРІДУ НАДУ при Президентові України;

2008 – кандидат наук з державного управління, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління;

2008 – доцент кафедри європейської та євроатлантичної інтеграціїї і національної безпеки ХРІДУ НАДУ при Президентові України;

2011 – закінчив Національну школу адміністрації, Франція, спеціальність – публічне адміністрування;

2011 – доцент кафедри туризму, кафедри публічного адміністрування, державного управління та регіональної економіки ХНЕУ ім.С.Кузнеця;

2018 – закінчив Коледж Європи, Бельгія за програмою Аналіз європейської публічної політики;

2019 – доцент кафедри економічної кібернетики і управління економічною безпекою.


Освітня діяльність

Викладає диципліни «Управління фінансово-економічною безпекою», «Моделювання економіки».


Наукова діяльність

2019 – Науковий керівник відділу перспективного розвитку.

Приймав участь в державних науково-дослідних проектах:

  • 2015-2016 Ст.наук.співробітник в рамках НДР МОН України по темі №40 «Планування, моніторинг, самооцінка діяльності і розвитку вищого навчального закладу», 0115U002377;
  • 2012-2013 – Ст.наук.співробітник в рамках НДР МОН України №51/2012-2014 «Формування теоретико-методологічного забезпечення державної підтримки розвитку туристичної галузі економіки регіону»;
  • 2008-2009 – відповідальний виконавець НДР «Розробка ефективної зовнішньоекономічної доктрини на регіональному рівні у процесі включення України в глобальний економічний простір», (ДР№0107U000576);
  • 2007-2008 – провідний науковий співробітник НДР «Становлення та розвиток регіональних механзмів інтеграції України до Європейського Союзу» (ДР №0106U001261).

Наукові інтереси: публічне адміністрування, Європейська та регіональна інтеграція, інвестиційно-інноваційна діяльність.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

2016 – теп.час Відповідальний автор/ Регіональний координатор по Україні та Казахстану Еразмус+ проекту КА2 СВНЕ «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво уряду-університету-бізнесу у ЗВО» (Implementation of Education Quality Assurance System via Cooperation of University- Business-Government in HEIs (EDUQAS));

2017 – педагогічна мобільність Еразмус КА1 до Університету Люм’єр Ліон 2, Франція;

2016 – постдокторська дослідницька програма Ежен Іонеско Університетської агенції франкофонії, Румунія;

2016-2017 – координатор міжнародного проекту із забезпечення якості вищої освіти OptiQua Університетської агенції франкофонії; 2013-2015 – координатор міжнародного проекту із забезпечення якості UniQua Університетської агенції франкофонії;

2012-2013 – проектний менеджер створення Центру університетської успішності Університетської агенції франкофонії;

2011-2013 – координатор магістерської програми подвійного диплому з Університетом Люм’єр Ліон2, Франція.


Громадська діяльність

Член правління ГО «Українська асоціація європейських студій».


Публікації та патенти

Автор понад 20 публікацій.

У квітні 2021 р. була проіндексована ще одна публікація в Web of Science. Стаття доступна за посиланням