Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Мир та справедливість

ЦІЛЬ 16.

МИР ТА СПРАВЕДЛИВІСТЬ

 16.1. Міжнародний проєкт Еразмус+ «Academic Response to Hybrid Threats» (610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP) «Академічна протидія гібридним загрозам». Координатор проєкту – к.е.н., доцент кафедри ЕК Гришко С.В.

Мета проєкту полягає в підвищенні національної безпеки та подоланні нестачі сервісів безпеки, яка виникла через появу гібридних загроз. Проєкт має на меті оновити освітні програми (зокрема – освітню програму УФЕБ), запровадивши унікальний контент, який формує обізнаність щодо гібридних загроз та інноваційних методів навчання, які надаватимуть навички та компетентності для активного подолання складних загроз.

Викладачами кафедри ЕК було отримано свідоцтво про реєстрацію  авторського права на твір на визначення необхідних компетентностей випускників магістерських програм УФЕБ та вимог до оформлення профілів, навчальних планів і нових курсів магістерських програм для ефективної протидії гібридним загрозам з метою модернізації магістерських програм за проектом «Академічна протидія гібридним загрозам – WARN», від 13.04.2022 № 112652.  Автори: д.е.н., проф. Полозова Т. В., к.е.н., доц. Гришко С.В.

 16.2. Створено міжфакультетський центр «Центр передового досвіду з протидії гібридним загрозам», який об’єднує навчально-дослідницькі лабораторії кафедри ЕК і кафедри Штучного інтелекту. Матеріальним підґрунтям створення хабів є оновлення лабораторій, профінансоване грантом WARN-проєкту: в 2021 році лабораторія «Управління фінансово-економічною безпекою» (кафедра ЕК, 201і) отримала потужне комп’ютерне обладнання на загальну суму більш ніж 350 тис. грн. Мережа хабів працює як центри передового досвіду в міжсекторальному академічному середовищі, що складається з академічних і промислових/суспільних представників та є фундаментом WARN-середовища.

Журнал QS World University Rankings «Global Education News» опублікував статтю (2021, випуск 6, с. 15) про проєкт, міжгалузеве середовище WARN і про оснащені лабораторії (http://drive.google.com/file/d/1WfO_LAB8LaGItU5lvWeMI_lwuvEX_UCg/view?usp=share_link)

Мир та справедливість

16.3. Візит представників команди WARN до європейського університету в м. Тарту, Естонія (https://eces.nure.ua/nauka-i-mizhnarodne-spivrobitnictvo/informacija-proektu-warn-akademichna-pritidija-gibridnim-zagrozam)

Візит в Тарту став першим проектним візитом представників команди WARN до європейського університету. Він відбувся в період з 8 по 11 травня 2023 року за участю 11 європейських тренерів та 29 українських стажерів. Кафедра ЕК була представлена завідувачем кафедри, професором, доктором економічних наук Т.В. Полозовою та заступником декана факультету ІТМ, доцентом, кандидатом економічних наук О.В. Мурзабулатовою. Протягом візиту тривали дискусії та обговорення з безпекової тематики, зокрема за такими напрямами:

 • Вивчення гібридної небезпеки: досвід молодих дослідників з Тарту.
 • Між «м’якою силою» та «інформаційною війною»: військова тематика російських ЗМІ за кордоном, 2008-2021 рр.
 • Три пастки для науковців: орієнтована на росію онтологія, несприйняття західного мейнстріму та вразливість до дезінформації.
 • російська популярна музика в державній культурній політиці та політиці опору.
 • Наслідки тимчасового захисту ЄС, національної інтеграції та місцевого врядування в естонському контексті.
 • Дезінформація та інформаційний розлад: аналітична дискусія.
 • Цифрова демократія: загрози та перспективи.
 • Асиметричні відповіді України на російське вторгнення.
 • Відмивання грошей і гібридні загрози: питання фінансової (не)безпеки в Естонії.
 • Від коду до створення: практичний 3D-друк у посібнику з кібербезпеки. Практикум з кібербезпеки у 3D-друку.
 • Нова українська діаспора в Естонії.

Окремою подією можна виділити присутність команди WARN на відкритій лекції Тімоті Гартона Еша, відомого британського історика та журналіста, на тему Homelands: A Personal History of Europe (Батьківщини: Особиста історія Європи).

Мир та справедливість Мир та справедливість Мир та справедливість Мир та справедливість Мир та справедливість

Мир та справедливість Мир та справедливість

16.4. Поточна нарада UA-партнерів (https://eces.nure.ua/nauka-i-mizhnarodne-spivrobitnictvo/informacija-proektu-warn-akademichna-pritidija-gibridnim-zagrozam)

Підбиття підсумків відбулось на онлайн-нараді 27.06.2023 р. Аналіз отриманих результатів свідчить про набуті командою WARN нові знання та навички в сфері протидії гібридним загрозам, про нові матеріали, отримані командою проєкту, які можуть бути застосовані в освітньому процесі та в дослідженнях.

Серед матеріалів візиту – презентації лекторів, оновлення глосарію та ідеї щодо подальшого розвитку проектних результатів.  За отриманими фідбеками, переважна більшість учасників високо оцінила якість наданих матеріалів та дискусій, що відбулись. Загалом навчальна програма в Тарту отримала позитивні відгуки щодо якості змісту, конкретних лекцій та загального задоволення візитом. Урізноманітнення методів навчання, врахування регіональних інтересів та забезпечення узгодженості програми з безпековою тематикою стали ключовими міркуваннями для вдосконалення освітніх програм у майбутньому.

Мир та справедливість Мир та справедливість Мир та справедливість Мир та справедливість Мир та справедливість Мир та справедливість

16.5. У результаті доступу до міжсекторального середовища WARN було оновлено та розширено тематику магістерських та аспірантських досліджень.

 • Освітньо-професійна програма «Управління фінансово-економічною безпекою», спеціальність 073 Менеджмент, другий (магістерський) рівень вищої освіти:
 • Кодрул Р.Е. Організація системи інформаційної безпеки підприємства в умовах гібридних загроз : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти, спеціальність 073 Менеджмент; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. 62 с. URL: https://openarchive.nure.ua/handle/document/23040
 • Єфіміна О. О. Механізм забезпечення захисту бізнесу в умовах гібридних загроз : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти, спеціальність 073 Менеджмент / О. О. Єфіміна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 68 с. URL https://openarchive.nure.ua/handle/document/16320
 • Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика», спеціальність 051 Економіка, другий (магістерський) рівень вищої освіти:
 • Сохіна В. С. Модель фінансового моніторингу підприємства в умовах гібридних загроз : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти, спеціальність 051 Економіка; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. Харків, 2022. 82 с. URL: https://openarchive.nure.ua/handle/document/23047
 • Савченко Д. Ю. Моделювання діяльності логістичного центру в умовах гібридних загроз: пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти, спеціальність 051 Економіка; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. Харків, 2020. 69 с. URL: https://openarchive.nure.ua/handle/document/16308
 • Копиця О. О. Модель моніторингу фінансової безпеки регіону в умовах гібридних загроз : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти, спеціальність 051 Економіка; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. Харків, 2020. 85 с. URL: https://openarchive.nure.ua/handle/document/16306
 • Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика», спеціальність 051 Економіка, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
 • Каліні К.М. Математична модель оцінки фінансової безпеки України: пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, спеціальність 051 Економіка; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. Харків, 2022. 102 с.
 • Освітньо-наукова програма «Економіка», спеціальність 051 Економіка, третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти:

Черніков Д. Тема «Механізм стратегічного розвитку підприємства в умовах впливу гібридних загроз” (в процесі навчання)»

16.6. Ще одним результатом доступу до WARN-середовища стали міжсекторальні наукові публікації високого рівня, які містять дослідження, проведені у  WARN-середовищі.

Публікації об’єднують результати роботи міжнародної команди експертів (ХНУРЕ та університет Ювяскюля) зі спеціальностей Комп’ютерні науки, Прикладна математика, Економіка та Менеджмент. Серед таких статей, реферованих в базі Скопус, є й стаття з першим квартілем:

Golovianko M., Gryshko S., Terziyan V., Tuunanen T. Responsible cognitive digital clones as decision-makers: a design science research study. European Journal of Information Systems. 2022. Р. 1-23. https://doi.org/10.1080/0960085X.2022.2073278 (Scopus, Q1)

 

16.7. Науково-методична доповідь на тему «Моніторинг конкурентної активності підприємства в контексті забезпечення економічної безпеки» у межах Міжнародного науково-педагогічного стажування «Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management» (ISBN 978-9934-26-295-1).

Д.е.н., проф. Полозова Т.В., к.е.н., доц. Довгопол Н.В.

Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору (м. Рига, Латвія).

16.8. Участь в організації наукових заходів:

 1. Д.е.н., проф. Полозова Т.В. – Заступник голови редакційної колегії збірника матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці» (ДУІТ, м. Київ, 2022).

Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 листопада 2022 року). К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2022. 528 с.

 1. К.е.н., доц. Гришко С.В. – Член організаційного комітету ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці» (ДУІТ, м. Київ, 2022).

16.9 Участь здобувачів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2022/2023 навчальному році за напрямом «Управління фінансово-економічною безпекою»

Здобувачі спеціальностей 051 Економіка та 073 Менеджмент, другий (магістерський) рівень вищої освіти посіли призові місця:

 • Калінін Кирило Михайлович, ЕКм-22-1, «Оцінка фінансової безпеки України в контексті забезпечення сталого розвитку» І місце (керівник д.е.н., проф. Полозова Т.В.).
 • Забелін Євген Юрійович, УФЕБм-22-1, «Організація системи економічної безпеки підприємства в умовах високої конкуренції»,  ІІ місце, (керівник к.е.н., доц. Степаненко С.В.).
 • Шафроненко Євгеній Олександрович, УФЕБм-22-1, Організація забезпечення захисту об’єктів інтелектуальної власності в контексті інноваційного розвитку України, ІІ місце (керівник к.е.н., доц. Мурзабулатова О.В.).

Мир та справедливість Мир та справедливість Мир та справедливість