Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Інформація проекту WARN «Академічна притидія гібридним загрозам»

Інформація проекту WARN «Академічна притидія гібридним загрозам»  Сайт проекту WARN «Академічна притидія гібридним загрозам»

Повний опис проектуІнформація проекту WARN «Академічна притидія гібридним загрозам»                                                  (610133-EPP-1-2019-1-FIEPPKA2CBHEJP)

Мета проєкту полягає в підвищенні національної безпеки та подоланні нестачі сервісів безпеки, яка виникла через появу гібридних загроз. Безпековий сектор не має достатніх можливостей та ресурсів для самостійної протидії складним гібридним загрозам, він повинен спиратися на обізнаність в питаннях безпеки професіоналів критичних галузей та суспільства в цілому. Розуміння комплексної взаємозалежності та критичної вразливості в ключових секторах є життєво важливим для підвищення стійкості нації до безпекових викликів, а отже, – особистої безпеки та добробуту її громадян.

  • заповнити прогалину в галузі безпеки в різних сферах професійної діяльності для підвищення професійної та громадянської стійкості до гібридних загроз в Україні;
  • адаптувати освітні програми у 7 галузях освіти та розробити курси з протидії гібридним загрозам для освіти впродовж життя;
  • пілотувати адаптовані освітні програми та курси LLL;
  • створити міжгалузеве середовище з питань протидії гібридним загрозам.

 Новини та події проєкту WARN і заходів, що проводяться для його реалізації

Інформація проекту WARN «Академічна притидія гібридним загрозам»    Інформація проекту WARN «Академічна притидія гібридним загрозам»    Інформація проекту WARN «Академічна притидія гібридним загрозам»

Інформація проекту WARN «Академічна притидія гібридним загрозам»   Інформація проекту WARN «Академічна притидія гібридним загрозам»

WARN-семінар у Львові 18 – 20 жовтня 2021 

Новий формат проєктної роботи був випробуваний на семінарі WARN у Львові 18 – 20 жовтня 2021. Три дні команда WARN-проєкту працювала у “гібридній” взаємодії, спілкуючись одночасно наживо в локаціях Українського католицького університету (УКУ) та в онлайн форматі.

Міжфакультетська команда ХНУРЕ була представлена національним координатором WARN-проєкту доц.С.Гришко (кафедра ЕК), лідером команди розробників ОП “Системи штучного інтелекту” доц.М.Головянко (кафедра ШІ) та проєктним менеджером Л.Тітовою (кафедра ШІ), до онлайн-формату приєднались завідувач кафедри ЕК проф.Т.Полозова та професор кафедри ШІ Н.Рябова

Під час зустрічі були проведені змістовні тренінги для розробників WARN-проєкту:

– тренінг зі змагального навчання у боротьбі з гібридними загрозами, зокрема, когнітивним зламом;

– обмін знаннями, які отримали представники WARN-проєкту в літній школі університету Ювяскюля за курсом “Changing Security and Hybrid Threats”.

“Гібридний формат” дозволив долучити до унікального цікавого контенту не лише проєктну команду, але й студентів з університетів-партнерів.

Також були синхронізовані та узгоджені заходи другого робочого пакету “Розробка” (WP2), пов’язані з адаптацією освітніх програм до нового контексту гібридних загроз:

  • оновлення профілів магістерських програм (зокрема, освітньої програми “Управління фінансово-економічною безпекою” та “Системи штучного інтелекту” в ХНУРЕ);
  • розробка спільного проєктного курсу “Гібридні загрози та комплексна безпека” та курсів, спеціалізованих по освітнім програмам;
  • розробка нової методики проактивного навчання в умовах захисту від гібридних загроз;
  • оновлення інтерактивного Глосарію з гібридних загроз.

Фото – М.Головянко

Інформація проекту WARN «Академічна притидія гібридним загрозам»

ScienceLabNURE#32 Академічна протидія гібридним загрозам   

Національний координатор проєкту доц. #NURE Світлана Гришко про очікувані адаптовані освітні програми (магістерські і LLL).

 

Інформація проекту WARN «Академічна притидія гібридним загрозам»        Інформація проекту WARN «Академічна притидія гібридним загрозам»

Створення в ХНУРЕ міжфакультетського хабу з протидії гібридним загрозам

Проєктні WARN-завдання передбачають створення в ХНУРЕ міжфакультетського хабу з протидії гібридним загрозам. Разом з аналогічними хабами партнерів, він має стати важливим елементом міжгалузевого середовища WARN.

В ХНУРЕ такий хаб об’єднає лабораторії виконавців проєкту WARN: нашої кафедри Економічної кібернетики та управління економічною безпекою, ЕК (факультет Інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту) та кафедри Штучного інтелекту, ШІ (факультет Комп’ютерних наук).

Матеріальним підґрунтям цієї колаборації стане оновлення лабораторій, профінансоване грантом проєкту. Зокрема, в 2021 році лабораторія УФЕБ (кафедра ЕК, 201і) отримала потужне комп’ютерне обладнання на загальну суму більш ніж 350 тис.грнзокрема – 10 сучасних стаціонарних комп’ютерів, ноутбук, комплект мультимедійного обладнання, офісний багатофункціонального пристрій, роутер.

Нове обладнання призначене для забезпечення магістерської програми Управління фінансово-економічною безпекою,  а також для виконання спільних досліджень з протидії гібридним загрозам в рамках міжгалузевого середовища WARN.

 

Інформація проекту WARN «Академічна притидія гібридним загрозам»Створення інтерактивного глосврію гібридних загроз (HYBRID THREATS GLOSSARY) проектом WARN

Консорціум проекту WARN «Academic Response to Hybrid Threats» (610133-EPP-1-2019-1-FIEPPKA2CBHEJP), в якому беруть участь співробітники кафедри ШІ і EK, створили Глосарій гібридних загроз (Hybrid Threats Glossary), який надає термінологічну базу для визначення гібридних загроз в 7 галузях знань для 11 освітніх програм, які модернізуються за проєктом, зокрема в менеджменті  і штучному інтелекті. Наразі запущено інтерактивну версію Глосарію гібридних загроз для використання його не тільки професійною академічною спільнотою, а й широким колом зацікавлених осіб незалежно від віку, соціальної категорії і професійного спрямування.  

Інформація проекту WARN «Академічна притидія гібридним загрозам» Інформація проекту WARN «Академічна притидія гібридним загрозам»

Відбулась робоча нарада українських команд проекту WARN «Acfdemic Response to Hybrid Threats»

25.06.2021 відбулась робоча нарада українських команд проєкту WARN «Academic Response to Hybrid Threats» (610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP)  для  визначення та координування поточних завдань. Наразі проєкт переходить в активну фазу виконання другого робочого пакету WP2 “Адаптація освітніх програм до нового контексту гібридних загроз”. Кафедра ЕК починає оновлення освітньої програми Управління фінансово-економічною безпекою, спеціальність 073 Менеджмент.

Від нашої кафедри у нараді взяли участь національний координатор проєкту доц.Гришко С.В. та завідувач каф.ЕК проф.Полозова Т.В