Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Ірина Анатоліївна Шейко

Ірина Анатоліївна Шейко
Доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, кандидат економічних наук

Освіта та кар’єра

У 1997 році  закінчила Харківський національний економічний університет за спеціальністю «Інформаційні системи в управлінні».

1997-2000 рр. – аспірантура Харківського національного університету радіоелектроніки. Захищена дисертація за спеціальністю 08.00.04 – «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Оцінка ефективності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств» у ХПІ.

З 2000 року – асистент кафедри ЕК.

З 2011 року – старший викладач кафедри ЕК.

З 2015 року – доцент кафедри ЕК.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: економічна кібернетика, системи підтримки прийняття рішень, ризикологія, управління проектами інформатизації, електронна комерція (усі- англійською мовою У центрі навчання іноземною мовою, інноваційний розвиток підприємств, інформаційний менеджмент.


Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів: інноваційна діяльність підприємств, методи прийняття рішень в економіці, оцінка ризику, автоматизація підтримки прийняття рішень в економіці.

В рамках держбюджетних НДР та позабюджетних НДР брала участь у роботах: “Організаційно-економічне забезпечення управління ефективністю та конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання ” (ДР № 0108U001966), а також “Теоретичні та практичні підходи до моделювання системи управління сучасним підприємством” (ДР № 0103U001565).


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

У січні 2018 р. проходила стажування по програмі «Нові та інноваційні методи викладання» на базі Краківського економічного університету (м. Краків, Польща).


Публікації

Більше ніж 30 публікацій включаючи 3 монографії.

Ірина Анатоліївна Шейко