Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM”

Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM”

Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM”

Університети – Громади: посилення співпраці

Тривалість проєкту: 4 роки (01.02.2023 – 31.01.2027)
Програма фінансування ЄС: Erasmus+: КА2 CBHE
Фінансування: 988,435.00 €вро

Загальна мета:

підвищити соціальну роль університетів шляхом посилення взаємодії між університетами та громадами, що призведе до розробки національної політики з підтримки третьої місії університетів із забезпечення соціальної згуртованості, адаптивності, стійкості та процвітання в Україні.

Конкретизовані цілі:

  • розробити та обговорити національну політику щодо посилення третьої місії університетів і співпраці між університетами (індикатори: аналітичний документ; дорожня карта, національні рекомендації, опубліковане дослідження);
  • розробити типові стратегії взаємодії  між університетами та громадами на основі їхніх потреб, спрямовані на підвищення громадянської активності та залучення громадян на основі принципів рівності, солідарності, недискримінації та інклюзії, а також пілотувати їх у закладах вищої освіти й залучених громадах (індикатори: 7 центрів співпраці українських університетів з громадами щодо їх соціальної відповідальності та стратегій розвитку університетів;
  • розвивати взаємодію між цільовими групами проєкту та зацікавленими сторонами щодо співпраці між університетами та громадою на основі європейського досвіду та практик у сфері інклюзії та гендерної рівності, кібербезпеки та цифровізації, екології та громадянської освіти тощо (індикатори: програма розширення можливостей громади), 3 хакатони, 2 волонтерські програми);
  • підвищити соціальну відповідальність та залученість університетів до громад через підвищення їх спроможності у сфері розвитку громад та місцевого лідерства (індикатори: спільні звіти про потреби громад та їхні очікування від співпраці з закладами вищої освіти);
  • підсилювати взаємодію між цільовими групами проєкту та зацікавленими сторонами щодо співпраці між університетами та громадами на основі європейського досвіду та практики (індикатори: обмін дослідницькою діяльністю/обмін досвідом під час візитів до європейських та внутрішніх (українських) партнерів задля обміну досвідом та співпраці; кількість учасників в заходах проєкту та під час мобільності, навчальні програми та відповідні навчальні матеріали для навчального компоненту проєкту, майбутній саміт);
  • забезпечити якісну реалізацію проєкту відповідно до найкращих європейських практик щодо змісту навчання та управління проєктом;
  • забезпечити належну співпрацю між партнерськими інституціями, цільовими групами та зацікавленими сторонами з метою своєчасної реалізації проєкту та вчасного звітування перед європейськими та національними органами влади;

Консорціум проєкту

З країн програми:

З країни – партнера (Україна):

Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM”

Контакти

Гвідо Аморетті
guido.amoretti@unige.it

Діана Спулбер
diana.spulber@unige.it

Максим Колісник, координатор від ХНУРЕ

Maksym.kolisnyk@nure.ua

 

Новини проєкту

03.05.2024

Круглий стіл “The Latest Results and the Next Steps” в рамках міжнародного проєкту UNICOM
03.05.2024р. відбувся круглий стіл (онлайн) щодо обміну досвідом за результатами виконання міжнародного проєкту Еразмус + КА2 “Університети – громади: посилення співпраці/UNICOM”. Максим Колісник, координатор проєкту від ХНУРЕ та Тетяна Полозова, завідувач кафедри ЕК, представили досвід ХНУРЕ з впровадження результатів навчальних візитів та тренінгів у партнерських університетах Європейського Союзу. 
Учасники круглого столу обговорили моделі створення UNICOM Хабів в українських ЗВО та шляхи активізації співробітництва з територіальними громадами на основі європейського досвіду. 
Партнери узгодили подальші кроки для розробки та обговорення національної політики щодо посилення третьої місії університетів і співробітництва між ними для МОН України, що є одним з ключових завдань  проєкту.
Загальною метою міжнародного проєкту UNICOM є підвищити соціальну роль університетів шляхом посилення взаємодії між університетами та громадами, що призведе до розробки національної політики з підтримки третьої місії університетів із забезпечення соціальної згуртованості, адаптивності, стійкості та процвітання в Україні. 
Більше інформації про міжнародний проєкт доступно за посиланням: 
Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM”

25-28.03.2024

25-28 березня 2024,  Василь Россіхін, проректор з ІКРА та Максим Колісник, доцент кафедри ЕК  виступили на міжнародній конференції та взяли участь у серії тренінгів запропонованих Університетом Латвії в рамках реалізації проєкту «Університет – місцева громада – підсилення взаємодії».  
Максим Колісник  представив досвід трансформації ХНУРЕ в рамках 82-й Міжнародній науковій конференції «Сталі університети – стале суспільство», де обговорювались загальнодержавний історичний розвиток закладів вищої освіти та особливості розбудови внутрішньої структури Університету Латвії, а також робота з підтримки стійкого попиту на освіту впродовж життя, в тому числі, здобуття освіти третього (освітньо-наукового) ступеня.
Учасники заходу дослідили багаторічні здобутки експертів Університету Латвії з розвитку освіти впродовж життя, налагодження роботи з територіальними громадами та розвитку третьої місії з метою сталого розвитку, у тому числі в економічному аспекті.
З точки зору імплементації найкращих практик українськими університетами, цікавим є досвід залучення молоді до створення та інтеграції стартапів, про який розповіла голова Бізнес-інкубатору Університету Латвії Л. Берджина (L. Bẽrdziņа).
Професор Х. Калкіс (Н. Kaḽḳis) ознайомив учасників зі змістом STEAM-освіти та новими вимогами по різним вакансіям, а також зауважив на тому, що саме вища освіта надає можливість отримати навички сучасного та інноваційного мислення, необхідних для вирішення економічних проблем.
Інтенсивну роботу на тренінгах та вивчення експертизи Університету Латвії з розвитку третьої місії межував візит до Національної бібліотеки Латвії, де було визначено напрями співпраці з Університетом та її роль в освітньому процесі.
Під час навчального візиту досліджено роль належного локального механізму реалізації третьої місії закладів вищої освіти, а також її місце у програмах регіонального розвитку, про які розповідали президентка Муніципальної ради Кульдиги І. Асташевська (I. Astaševska), голова філіалу Р. Карловіца (R. Karloviĉа), лектор Університету К. Берджина-Цунска (K. Bẽrdziņа-Cunska), координаторка проєкту Байба Шавріна (B.Šavriņa) в стінах філіалу Університету Латвії у Кульдизі (Kuldїga).
Напрацювання Університету Латвії в рамках тренінгів, дискусій та навчально-ознайомчих візитів створює умови для впровадження цього досвіду та ефективного виконання завдань проєкту в Україні.
Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM”

Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM”

Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM”

07.12.2023

07.12.2023 року кафедрою ЕК проведено онлайн фокус-групу з метою визначити, як університети і їхні основні стейкголдери розуміють третю місію закладів вищої освіти. Запрошені учасники заходу мають безпосереднє відношення до її здійснення.
На початку Максим Колісник, координатор проекту від ХНУРЕ, поінформував експертів фокус-групи про проєкт і про мету заходу. Під час фокус-групи учасники обговорили ряд визначених питань, які розкривають поняття «громада», сутність та компоненти третьої місії. В процесі дискусії науковці прийшли до спільного розуміння пріоритетів співпраці ЗВО та громад в контексті військової агресії проти України. На цій основі була запропонована оптимальна модель взаємовідносин університету з місцевими громадами та суспільством. За результатами фокус-групи складено звіт для підготовки публікації результатів дослідження партнерами проекту.
Міжнародний проект Еразмус + КА2 «Університети -громади: посилення співробітниц-тва/UNICOM» спрямований на підвищення соціальної ролі університетів шляхом посилення взаємодії між ЗВО та громадою, що призведе до розробки державної політики підтримки третьої місії університетів для забезпечення соціальної згуртованості, адаптивності, стійкості та процвітання в Україні.
Більше інформації про проект за посиланням: https://unicom.community/.

Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM”

10-12.07.2023
Кафедра ЕК ХНУРЕ виступила співорганізатором та модератором міжнародного воркшопу “Третя місія університетів – виклики та європейські перспективи”, який виконується в межах проекту Еразмус + КА2 “Університети – громади: посилення співробітництва”.
Науковий захід зібрав більше 150 спікерів та учасників з 14 країн світу, які обговорили освітні, наукові, соціальні, культурні, екологічні та інші питання розвитку ЗВО у сучасному турбулентному світі.
Серед спікерів воркшопу були заступник міністра освіти та науки України, керівниця Національного Еразмус-офісу, представники НАЗЯВО, європейських агенцій забезпечення якості, НАПНУ, європейських університетів, неурядових організацій. Максим Колісник, доцент кафедри ЕК, модерував секцію з підприємництва в університетах.
Проект Еразмус+КА2 розрахований на 4 роки та має на меті розробити державну політику Міністерства освіти та науки України щодо третьої місії українських університетів. Цілями проекту є: дослідити найкращі практики співробітництва між ЗВО та територіальними громадами на підставі релевантного досвіду країн ЄС (Італія, Німеччина, Швеція, Чехія та Латвія); розвиток соціальної ролі університету та стимулювання співробітництва ЗВО та громад; впровадження ефективних моделей співробітництва між об’єднаними громадами та ЗВО для забезпечення соціальної згуртованості, інклюзії та стійкого розвитку. Виконавцем проекту від ХНУРЕ є кафедра ЕК.
Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM” Міжнародний проєкт “Еразмус + UNICOM”