Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Аспірантам

Наказ 53 від 02.02.2021 Про введення в дію рішення Вченої ради університету

та Положення про підготовку здобувачів ВО ступеня доктора філософії та доктора наук у ХНУРЕ Аспірантам

 

Навчальний план «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, кваліфікація: Доктор філософії, економікаАспірантам

Освітньо-наукова програма  «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, кваліфікація: Доктор філософії, економікаАспірантам

Силабуси  Економіка, третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  за спеціальністю 051 Економіка, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, кваліфікація: Доктор філософії, економіка  Силабуси

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

дисципліни «Інноваційна парадигма розвитку економіки» для аспірантів денної та заочної форм навчання (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка, освітньо-наукова програма Економічна кібернетика)

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
навчальної дисципліни підготовки аспірантів «Інноваційна парадигма розвитку економіки»  Аспірантам

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
з дисципліни «Інноваційна парадигма розвитку економіки» для аспірантів  Аспірантам

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичних занять з дисципліни «Інноваційна парадигма розвитку економіки» для аспірантів Аспірантам

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до самостійної роботи з дисципліни Інноваційна парадигма розвитку економіки для аспірантів Аспірантам

РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни  Інноваційна парадигма розвитку економіки для аспірантів Аспірантам

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
за навчальною дисципліною «Інноваційна парадигма розвитку економіки» Аспірантам

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

навчальної дисципліни «Управління розвитком потенціалу підприємства» для аспірантів денної та заочної форм навчання (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка, освітньо-наукова програма Економічна кібернетика)

Аспірантам

 

Інститут програмних систем Макса Планка (MPI-SWS) пропонує дослідні стажування студентам і аспірантам. 

Очікується, що стажисти будуть вирішувати нові складні дослідницькі завдання в тісній співпраці з аспірантами та викладачами інституту. Успішні стажування часто призводять до публікацій у співавторстві на провідних наукових конференціях. Можливості стажистів обмежені, а прийом дуже конкурентоспроможний.

Всі стажери отримують щомісячну стипендію, безкоштовне житло та проїзд в інститут, в якому проходить стажування, і назад.

Терміни подачі заявок на літнє стажування:

Ранній термін: 31 грудня (для стажувань, що починаються в травні або червні)

Пізній термін: 31 cічня (для стажувань, що починаються в липні або серпні)

Аспірантам

Відділ аспірантури та докторантури ХНУРЕ , 

Головний корпус, 3 поверх, кімн. 370, +38 (057) 702-14-71